Odbor za sistemska pitanja i upravu

Odbor SKGO za sistemska pitanja i upravu jeste stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti sistema lokalne samouprave (posebno pitanja kao što su ustavni i zakonski položaj lokalne samouprave; uređenje sistema lokalne samouprave – organa, nadležnosti, zaštite lokalne samouprave) i funkcionisanja uprave (posebno u vezi sa: reformom rada i organizacije uprave; unapređenjem administrativnog postupanja i elektronskom upravom; javno-službeničkim sistemom, upravljanjem ljudskim resursima i stručnim usavršavanjem u lokalnoj upravi; ), kao i međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i drugih pitanja iz oblasti koje pokriva Odbor.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima SKGO. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje sistem lokalne samouprave i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u ostvarivanju lokalne samouprave, kao i saradnje SKGO i njenih partnera u tom procesu.

Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretarka Odbora: Ružica Aranđelović Ilić

Predsedava opština Kladovo

Članovi odbora u mandatu 2023-2025:

Aranđelovac Batočina Bačka Palanka Bogatić Bosilegrad
Vranje Vrbas Vrnjačka Banja Dimitrovgrad Žabalj
Žagubica Zrenjanin Inđija Knić Kosjerić
Kragujevac Kraljevo Kruševac Leskovac Mali Zvornik
Mionica Niš Palilula-Niš Pantelej-Niš Novi Sad
Pećinci Prokuplje Smederevo Subotica Temerin
Ćuprija Užice Šid