Stručno usavršavanje zaposlenih u LS

Usvajanjem Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u martu 2016.  godine, stvorene su normativne pretpostavke za uspostavljanje karijernog  službeničkog sistema za službenike zaposlene u organima JLS.  Normiranjem ove značajne oblasti stvoreni su preduslovi za  uspostavljanje depolitizovane, profesionalne, efikasne i efektivne  lokalne administracije čiji su zaposleni u stanju da odgovore na izazove  sa kojima se JLS susreću u sprovođenju svojih nadležnosti.  Modernizacija u pogledu profesionalizacije lokalne uprave teži  uspostavljanju sistema koji će omogućiti transparentno zapošljavanje,  karijerni razvoj, stručno usavršavanje i napredovanje službenika  zasnovanog na zaslugama.

Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je predviđeno da je stručno usavršavanje pravo i dužnost službenika da stiče znanja i veštine,  odnosno sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa potrebama poslodavca.

Pod stručnim usavršavanjem podrazumeva se svaki oblik obrazovanja i/ili obuke čiji je cilj održavanje postojećih ili sticanje novih znanja i veština zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, neophodnih za izvršavanje postojećih ili budućih dužnosti i zadataka koji proizlaze iz određenog posla ili zanimanja. U kontekstu savremenog upravljanja ljudskim resursima, zaposleni u JLS imaju pravo na profesionalni razvoj, kroz stručno usavršavanje, stručno osposobljavanje i dodatno obrazovanje. Istovremeno, zaposleni imaju i obavezu da angažuju svoje veštine, znanja i sposobnosti za dobrobit uprave i razvoja celokupne zajednice, kao i da ih dele sa kolegama.