Vesti

Objavljen Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavila je Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.

SKGO je izradila Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, koji je 2019. godine usvojen na njenoj 47. skupštini, čime su najviši predstavnici lokalne samouprave u Republici Srbiji uspostavili etičke standarde kojih treba da se pridržavaju svi lokalni funkcioneri.

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave sastoji se od 12 načela kojima treba da se rukovode sve osobe izabrane, postavljene i imenovane u organ opštine ili grada, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član lokalna samouprava:

 • Vladavina prava i zakonitost
 • Odgovornost
 • Otvorenost, pristupačnost i transparentnost
 • Građansko učešće
 • Poštovanje izborne volje i ukazanog poverenja
 • Uzornost
 • Profesionalnost
 • Pravičnost, objektivnost i nepristrasnost
 • Savesno i domaćinsko upravljanje
 • Lični integritet
 • Ravnopravnost i nediskriminacija
 • Poštovanje i učtivost

Kako bi lokalnim funkcionerima bilo olakšano dosledno pridržavanje načela Etičkog kodeksa, SKGO je izradila Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, u kome je 12 načela dodatno razjašnjeno i dodatno stavljeno u kontekst obavljanja dužnosti funkcionera u lokalnoj samoupravi. Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave treba da posluži kao orijentir i funkcionerima koji se obavezuju da će se pridržavati Etičkog kodeksa, kao i građanima kojima su funkcioneri odgovorni.

Njegovu izradu i štampanje podržali su Misija OEBS-a u Srbiji i Vlada Švajcarske.

Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave