Vesti

Predstavljeni javni pozivi za gradove i opštine u okviru CERV programa

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, organizovala je onlajn info dan (vebinar) o tematskim prioritetima, ciljevima, kao i javnim pozivima dostupnim za gradove i opštine u okviru EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ (CERV - Citizens, Equality, Rights and Values). Oko 40 predstavnika gradova i opština učestvovalo je u današnjem vebinaru.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ivan Bošnjak, istakao je važnost učešća gradova i opština u CERV programu i benefita koje ono donosi.

„Učešćem u ovom programu imate mogućnost da ojačate kapacitete za buduću realizaciju projekata, kao i da upostavite važna partnerstva i razmenjujete znanja, posebno ona u okviru nadležnosti lokalne samouprave. Naš cilj jeste da budete što bolje informisani o CERV programu, da se u što većem broju odazovete na dostupne javne pozive, kako bi sredstva koja su na raspolaganju bila iskorišćena na najbolji mogući način“, rekao je Bošnjak i zahvalio SKGO na saradnji u organizaciji današnjeg vebinara.

Zamenik generalnog sekretara SKGO, Ivan Milivojević, ovom prilikom skrenuo je pažnju na ciljeve programa i istakao ulogu lokalnih samouprava u njihovoj realizaciji.

„CERV program ima za cilj da doprinese očuvanju i daljem razvoju otvorenih, demokratskih, jednakih i inkluzivnih društava i lokalnih zajednica i svakako da su lokalne samouprave, kao organ javne vlasti najbliži građanima u tom kontekstu, prepoznate kao jedni od glavnih korisnika programa. Među javnim pozivima CERV programa u kojima mogu da učestvuju gradovi i opštine iz Srbije, posebno treba istaći „Mreže gradova“ i „Bratimljenje gradova” budući da su ti javni pozivi prioritetno namenjeni lokalnim samoupravama“, rekao je Milivojević i naveo da  je kroz CERV projekte moguće realizovati različite vidove aktivnosti, od izgradnje kapaciteta kroz treninge, obuke, konferencije, do različitih analitičkih aktivnosti, kao što su studije, istraživanja, izrada metodologija, te realizacija informativnih i promotivnih kampanja.

Sanja Atanasković Opačić, predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, učesnicima je predstavila CERV program i navela da ukupan budžet CERV programa za budžetski period 2021-2027 godine iznosi 1.5 milijardi evra. Pored toga, predstavila je strukturu i tematske prioritete programa, te javne pozive namenjene lokalnim samoupravama, sa osvrtom na proces apliciranja i kriterijume za selekciju projekata.

Naime, javnim pozivom „Mreže gradova“, podržavaju se projekti koji za cilj imaju razmenu dobrih praksi i uspostavljanje tematske i dugoročne saradnje između gradova, koji povezuju gradove i unapređuju znanja o pravima koja proizilaze iz EU, obuhvataju razmenu najboljih praksi o prihvatanju različitosti, promovisanju prava manjina i jačanju demokratskog odlučivanja. Rok za podnošenje prijava je 18. april 2024. godine, a ukupan fond sredstava dostupnih za ovaj javni poziv iznosi 6 miliona evra.

Drugi javni poziv gde su JLS prepoznate kao primarni korisnici i koji će uskoro biti otvoren za podnošenje aplikacija, jeste „Bratimljenje gradova“. Njime se podržavaju projekti koji okupljaju širok spektar građana oko tema koje su ciljevi samog CERV programa, odnosno projekti koji podrazumevaju susrete građana iz različitih država kako bi se povećalo zajedničko razmevanje i tolerancija i dala prilika razvijanju osećaja pripadnosti EU, razmenjivanju iskustava i uključivanju građana u procese odlučivanja na nivou EU. Ovaj javni poziv biće otvoren 9. aprila 2024. godine, rok za podnošenje prijava biće 19. septembar 2024. godine, dok je ukupan fond na raspolaganju u okviru ovog poziva 4 miliona evra.

Učesnicima vebinara zatim su preneta iskustva i primer dobre prakse Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije-RARIS, čiji projekat je odobren na javnom pozivu u 2023. godini u okviru CERV programa.

Savetnica za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO, Andrea Gudurić Janjušević, zahvalila je učesnicima na iskazanom interesovanju za CERV program i naglasila značaj CERV programa za gradove i opštine, imajući u vidu da su ciljevi i vrednosti CERV programa orijentisani ka jačanju demokratije, vladavine prava, građanskog učešća, jednakosti, nediskriminacije, rodne ravnopravnosti i borbe protiv svih oblika nasilja, što su teme od vitalnog značaja za razvoj lokalnih zajednica.  

„Prilikom pripreme projektnih aplikacija, podsetila bih na važnost fokusiranja na ciljeve i tematske prioritete svakog od javnih poziva. Nadam se da će vam informacije koje ste danas dobili biti korisne i inspirativne, kao i da će vas motivisati da učestvujete u CERV programu, razmenjujete iskustva i kreirate nova partnerstva, a Stalna konferencija gradova i opština će na tom putu, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, nastaviti da pruža podršku lokalnim samoupravama”, zaključila je Gudurić Janjušević.