Vesti

Počela e-obuka za novoizabrane odbornike

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji,organizovala je 15. aprila 2024. godine u Beogradu uvodnu prezentaciju e-obuke „Sistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja”. Elektronska obuka će trajati sedam nedelja, od 15. aprila do 7. juna 2024. godine, a namenjena je novoizabranim odbornicima skupština opština i gradova, koje su konstituisane posle lokalnih izbora održanih 2022. i 2023. godine.

Prisutni odbornici imali su priliku da se upoznaju sa platformom SKGO za učenje na daljinu, kao i sa mentorima koji će voditi obuku, a srećan početak i uspešan završetak obuke poželeli su ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS u Srbiji i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Jan Bratu, šef Misije OEBS u Srbiji čestitao je svim odbornicima koji pa prvi put stupaju na ovu odgovornu dužnost.

„Za vas je ovo čast jer su vam građani ukazali poverenje, ali to nosi i odgovornost za koju ste siguran sam dorasli, a to potvrđuje i vaše prisustvo ovde. Kao odbornici vi ste predstavnici vlasti koji je najbliži građanima i vaše odluke će direktno uticati na živote vaših sugrađana“, izjavio je Bratu i istakao važnost lokalnog nivoa vlasti, a naročito važnost odborničke funkcije koja proizilazi iz činjenice da su odbornici deo lokalne zajednice.

„Članice OEBS među kojima je i Srbija, saglasne su da je dobro upravljanje osnova za efikasnu javnu upravu, stabilnost i bezbednost, a dodao bih i prosperitet s obzirom da je dobro upravljanje važno za ekonomski razvoj“, rekao je ambasador.

On je izjavio da Misija OEBS u Srbiji sa dugogodišnjim partnerom Stalnom konferencijom gradova i opština odlučna u nameri da pomogne odbornicima da nauče više o odgovornostima, sistemu lokalne samouprave, kao i primeni načela dobrog upravljanja.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO je naglasio važnost funkcije odbornika, kao i odluke da svojim radom doprinesu razvoju lokalne zajednice.

„Moramo biti svesni da su odbornici jedini neposredno izabrani funkcioneri, a da je skupština temeljni organ lokalne samouprave iz koga proističu svi ostali organi, time je značaj odborničkog mandata veoma veliki u našem sistemu, posebno na polju nadzora i upravljanja određenim procesima koje lokalna samouprava treba da ostvari“, rekao je Tarbuk.  

„Stupanjem na dužnost odbornika, preuzimate privilegiju da zastupate svoje sugrađane, da govorite u njihovo ime, kao i da svojim radom unapredite lokalnu zajednicu, ali dobijate i jedan veliki i važan zadatak, a to je da svoj posao obavljate odgovorno i kompetentno“, izjavio je generalni sekretar SKGO.

„Mi se trudimo da kroz ovu obuku unapredite vaše kompetencije, znanja i umeća za obavljanje funkcije odbornika. Program koji ćete u narednih sedam nedelja pohađati, pripremili su neki od najboljih stručnjaka za lokalnu samoupravu i dobro upravljanje iz naše organizacije i saradnika SKGO“, istakao je Tarbuk i pozvao odbornike da iskoriste ovu priliku da razreše sve nedoumice i budu što spremniji za ulogu koja ih čeka u narednom periodu.   

E-obuka odbornika biće realizovana preko specijalne platforme SKGO za daljinsko učenje, kojoj se može pristupiti preko računara ili mobilnog telefona, a sistem je polaznicima obuke predstavio Boško Nenadović, stručni saradnik za informacione tehnologije SKGO, dok su mentori Igor Vila i Branko Ljuboja, predstavili sadržaj, strukturu i način rada tokom narednih sedam nedelja.

SKGO e-obuku organizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta novoizabranih odbornika kroz e-obuku”.

Za odbornike koji će biti izabrani na lokalnim izborima ove godine, SKGO će na jesen održati novi ciklus e-obuke.