Vesti

Mapiranje i unapređenje kapaciteta predškolskog obrazovanja u JLS

Na inicijativu Tima za implementaciju strateških projekata Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 26. aprila 2024. godine onlajn sastanak, sa više od 50 predstavnika jedinica lokalne samouprave i predškolskih ustanova. Tema sastanka bilo je mapiranje potreba i kapaciteta JLS za kreiranje uslova za unapređenje dostupnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja.

Sastanak je otvorila Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj u SKGO, te učesnicima predstavila ciljeve sastanka i zahvalila na interesovanju za ovu temu. Obratili su se zatim David Ivanović, Tim za implementaciju strateških projekata Vlade Republike Srbije i Milan Pašić, pomoćnik ministarke prosvete, nauke i tehnološog razvoja (MPNTR). Istaknute su uloga i zasluge jedinica lokalne samouprave, kao i njihove saradnje sa predškolskim ustanovama, u povećanju ukupnog obuhvata dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Ankica Savić, iz sektora za digitalizaciju MPNTR prezentovala je sistem za mapiranje popunjenosti kapaciteta predškolskih ustanova (dostupan na LINKU), kako bi se stekao bolji uvid u trenutno stanje, i u skladu sa tim postavili prioriteti u razvoju predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Za unošenje podataka u sistem nadležna je jedinica lokalne samouprave. Za sve nedoumice i pitanja u vezi sa unošenjem, moguće je postaviti na mejl adresu: osnovno@prosveta.gov.rs, a sva tehnička pitanja u vezi sa tabelom moguće je postaviti na mejl adresu: podrska.jisp@prosveta.gov.rs.