Vesti

Regionalne radionice za izgradnju kapaciteta lokalnih poreskih administracija

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program reforme poreza na imovinu – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana – MED III, organizuju tematske radionice namenjene izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija za 2024. godinu na teme „Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine – novi propisi i izmene u JIS LPA – Naknada za korišćenje javnih površina, notarski podaci i poreska uverenja”

Jednodnevne radionice biće održane na sledećim lokacijama:

Radionice su organizovane regionalno u skladu sa predlogom grupisanja LS po danima za svaku od tri planirane radionice i taj predlog dostavljamo u Prilogu 1.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Rok za prijavu učešća na radionicama je do petka 10. maja do 16 časova, putem linka https://forms.office.com/e/YesYXYB85q

Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i pojašnjenja su bojana.prastalo@skgo.org i Jelena.Holcinger@helvetas.org.

Prilog 1 Okvirni raspored radionica i grupisanje LS 2024 >>>