Vesti

Sokobanja domaćin kostitutivne sednice Odbora za zdravlje i socijalnu zaštitu SKGO

Konstitutivna sednica Odbora za zdravlje i socijalnu zaštitu Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) organizovana je 16. maja 2024. godine u Sokobanji, uz učešće članova Odbora iz 16 gradova i opština. Sednicom, koja je organizovana u hibridnom formatu, predsedavao je dr Miodrag Nikolić, predsednik opštine Sokobanja i predsednik Odbora.

Skup je otvorio Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara SKGO za zastupanje koje pozdravio članove Odbora i poželeo im sreću u nastupajućem radu.

„Odbor za zdravlje i socijalnu zaštitu je jedan od osam odbora Stalne konferencije gradova i opština, a reč je o telima naše organizacije koja pokreću ključna pitanja i inicijative koje zajedno potpomažu reformske procese. Kroz rad Odbora podižemo kapacitete lokalnih samouprava i ujedno jačamo kredibilitet SKGO kao organizacije“, rekao je Tomašević.

U uvodnom delu sednice Odbor je i zvanično konstituisan, a za zamenika predsednika Odbora izabrana je dr Violeta Lutovac, predsednica opštine Varvarin. Dr Vladica Dimitrov, prethodni predsednik Odbora za zdravlje i socijalnu zaštitu, u kraćem izlaganju izneo je retrospektivu rada ovog tela u prethodnom periodu.

Radni deo sednice otvorila je Jasmina Tanasić, programska direktorka SKGO za društveni razvoj i sekretarka Odbora, govoreći o trenutnom stanju na polju zdravlja i socijalne politike kroz prizmu Strateškog plana SKGO za period 2022-2025. godina.

O ključnim aktivnostima SKGO u oblasti unapređenja socijalne zaštite na lokalnom nivou govorio je Vladimir Zafirović, menadžer projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ koji SKGO aktivno sprovodi. Jasmina Tanasić je u ovom delu skupa predstavila i modele akata u oblasti socijalne zaštite koje je SKGO izradila u prethodnom periodu.

Otvorivši temu zdravlja, Radica Bulajić, spoljna saradnica SKGO, govorila je o sistemu zdravstvene zaštite na nivou lokalne samouprave i mapiranju zakonskog osnova u ovoj oblasti uz isticanje mogućnosti i nedostataka za uspostavljanje programa zdravstvene zaštite na lokalnom nivou. U ovom delu skupa, koleginica Tanasić osvrnula se na goruću temu finansiranja hitne medicinske pomoći i mrtvozorstva kao nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Završni deo skupa bio je posvećen zajedničkim temama – banjskom turizmu i sferi školskog sporta. Slađana Grujić, programska direktorka SKGO za lokalni ekonomski razvoj, iznela je detalje istraživanja SKGO i početna saznanja u oblasti banjskog turizma, dok je Jasmina Tanasić govorila o mogućnostima za unapređenje školskog sporta u gradovima i opštinama Srbije.

Sve inicijative o kojima se diskutovalo tokom današnje sednice su jednoglasno usvojene.