Vesti

Struktura nove Agencije za prostorno planiranje i urbanizam predstavljena na sastanku Mreže načelnika odeljenja za urbanizam

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 16. maja 2024. godine u Beogradu Mrežu načelnika odeljenja za urbanizam pred više od 70 predstavnika gradova i opština iz 38 lokalnih samouprava. Tokom ovog, 17. po redu sastanka Mreže, predstavljena je struktura Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, ali i tekuće aktivnosti Republičke urbanističke inspekcije. Sastanak Mreže realizovan je kroz projekat „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Skup je otvorila Klara Danilović, šefica Odeljenja za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje SKGO i koordinatorka Mreže, zahvalila članovima Mreže na odzivu i najavila zanimljive teme uz dovoljno vremena za diskusiju.

Pomoćnica direktora Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije Daniela Korica Pantelić, predstavila je novu strukturu Agencije i navela da je trenutni fokus rada Agencije rešavanje mnogobrojnih zahteva za konverziju zemljišta, što je oblast koja je u potpunosti prešla u nadležnost Agencije.

Vladislava Živanović Ristović, šefica sektora za urbanizam Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, naglasila je da Agencija nastavlja svoj rad uz neke nove nadležnosti i pri tome istakla značaj saradnje Agencije sa lokalnim samoupravama, posebno u sektorima za prostorno planiranje, urbanizam, međunarodnu saradnju, informacione sisteme i praćenje promena stanja u prostoru.

Urbanistička inspekcija Republike Srbije ove godine je obeležila pet decenija od osnivanja. Tim povodom, Zoran Đelov, načelnik Republičke urbanističke inspekcije predstavio je tekuće aktivnosti, kao i planove za naredni period. Istakao je ulogu lokalnih samouprava u kontroli ispravnosti planskih dokumenata i idejnih rešenja urbanističkih projekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Tanja Obradović, šefica grupe za grad Niš Republičke urbanističke inspekcije, detaljnije je prezentovala aktivnosti ove institucije i objasnila da je Urbanistička inspekcija dugo kontrolisala samo lokalne samouprave, a da od 2015. godine ta kontrola obuhvata i projektante, kao i imaoce javnih ovlašćenja.

Sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam nastavljen je predstavljanjem inicijative za uspostavljanjem nacionalne nagrade za javni prostor, koju će dodeljivati Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) i SKGO. Božana Lukić i Tijana Pejić iz Odseka za arhitektonsku politiku MGSI, ovom prilikom su motivisale lokalne samouprave  da aktiviraju javne površine na svojoj teritoriji, kako bi ispunile sve potrebne kriterijume za prijavljivanje na javni poziv koji će biti objavljen krajem 2024. godine. Takođe, one su predstavile Nacionalnu arhitektonsku strategiju 2023-2035 i prateći Akcioni plan.

Milica Milić i Milica Maksić, članice tima za implementaciju projekta „Razvoj lokalne infrastrukture i institucionalno jačanje lokalnih samouprava Republike Srbije (LIID)“, upoznale su članove Mreže sa tekućim aktivnostima ovog projekta i istakle da je njegov fokus na saobraćaju i urbanoj mobilnosti, odnosno klimatski pametnoj mobilnosti.

Sastanak Mreže završen je prezentovanjem nalaza analize SKGO „Kapaciteti jedinica lokalne samouprave za upravljanje lokalnim putevima“, u čijoj izradi je učestvovalo 86 lokalnih samouprava.