Vesti

Uloga lokalne samouprave u IPARD 3 Programu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom juna meseca organizovala je seminare za predstavnike lokalne samouprave u Čačku, Svilajncu i Novom Sadu na temu „Uloga lokalne samouprave u IPARD 3 Programu i funkcionisanje Platforme eAgrar“. Na skupovima je prisustvovalo 105 predstavnika lokalnih samouprava (iz 49 lokalnih samouprava), kao i predstavnici lokalnih akcionih grupa, poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Aktivnost je podržao program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji SKGO sprovodi u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, uz podršku Vlade Švajcarske.

Slađana Grujić, programska direktorka za ekonomski razvoj SKGO upoznala je učesnike sa temama skupa i ukazala na njihovu važnost dok je Jasmina Miljković, šefica Upravljačkog tela IPARD programa i načelnica Odeljenja za ruralni razvoj prezentovala IPARD 3 Program za programski period 2021-2027. godine, koji za cilj ima modernizaciju i unapređenje produktivnosti sektora poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i razvoj ruralnih zajednica i poboljšanje kvaliteta života ljudi koji u njima žive. Ona je naglasila da pored toga, IPARD ima ulogu i u dostizanju evropskih standarda u oblasti higijene i bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine.

U okviru ovog programa nalazi se sedam mera: M1, M3, M7, M9, M4, M5 i M6, a za JLS je najznačajnija mera 6 – ruralna javna infrastruktura gde su isključivi korisnici predstavnici JLS, a čine je investicije u: upravljanje vodama, sistem javne kanalizacije i tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, putevi i snabdevanje energijom.

Do sada su reakreditovane mere 1, 3, 7 i 9, a najavljene su i nove mere za koje treba spremiti akreditacione pakete: 4, 5 i 6. U toku je javni poziv za Meru 1 – izgradnja i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sa opremanjem. Tokom prezentacije, gospođa Miljković je istakla da svi uslovi koji se odnose na bodovanje i rangiranje moraju biti zadržani u fazi izmene odobrenog projekta i u fazi isplate, da kapaciteti objekata za smeštaj poljoprivrednih proizvoda moraju odgovarati proizvodnim kapacitetima, propisano je vraćanje bankarske garancije, a smanjen je obim fizičkih kontrola na licu mesta u fazi odobravanja projekta u zavisnosti od vrste investicije. Kao primer navedena je informacija da se korisnici sa preko 300 krava mogu sada javiti za obnovljive izvore energije gazdinstva, poboljšanje biosigurnosnih mera, skladišnih kapaciteta za stajnjak, zamena neobogaćenih kaveza ili opreme radi ispunjenja standarda EU. Ovom prilikom navedeno je da je u toku finalizacija pravilnika za meru 3 – investicije u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, a mera 7 imaće tri sektora podrške: sektor direktnog plasmana proizvoda, sektor ruralnog turizma i sektor usluga malog obima.

Tokom seminara predstavljen je i primer biznis plana za meru 1, a ekspert Slobodan Živanović je informisao prisutne da više nema narativnog dela.

Veliku pažnju i diskusiju učesnika izazvala je prezentacija o meri 6 odnosno o spremnosti JLS da ova mera bude akreditovana. Naime, za meru 6 jedini su korisnici JLS, a sprovođenje se realizuje u naseljenim mestima do 10000 stanovnika, što je više od 90 odsto teritorije. Kolege iz JLS su naglasile da se u projektno-tehničku dokumentaciju ulaže iz godine u godinu i da za početak ima dovoljno projekata na lokalu, a kada bi krenula mera, JLS bi brzo odradile deo tehničke dokumentacije.

Tema na seminarima bio je i eAgrar i to kroz primenu platforme u razvoju i subvencionisanju stočarske proizvodnje, ali i kroz probleme i izazove sa kojima se JLS susreću prilikom korišćenja. Najveće interesovanje JLS bilo je upravo za ovu temu, a diskutovalo se o specifičnim problemima i situacijama sa kojima se JLS susreću s obzirom da se većina registrovanih poljoprivrednih gazdinstava upravo njima obraća za sve probleme koje imaju u vezi sa gazdinstvima, a neki od njih su: pregled i promena podataka na gazdinstvu, promena sedišta poljoprivrednih gazdinstva, promena broja namenskog računa, člana gazdinstva, dodavanje zemljišta (vlasništva nosioca, zakup/ustupanje nosioca, zakup od pravnog lica, zakup crkvenog zemljišta) podnošenje zahteva za subvencije bez prethodne provere da li poljoprivrednih ispunjava uslove za tu meru ili ne itd.

Prezentacije sa seminara:

Trenutni status IPARD III programa >>>

Uloga JLS u IPARD III programu >>>

Nova verzija poslovnog plana IPARD III >>>

eAgrar >>>

Znacaj eAgrara u stocarskoj proizvodnji >>>