Vesti

Konstituisan Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije

Konstitutivna sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština održana je u Beogradu, 4. jula 2024. godine, u hibridnoj formi. Sednicom je predsedavao Aleksandar Đukić, predsednik Skupštine opštine Golubac, a nakon predstavljanja Poslovnika o radu, za zamenika predsednika Odbora izabran je grad Kraljevo.  

U uvodnom delu skupa, Jana Pavlović, sekretarka Odbora predstavila je ključne rezultate rada Odbora u prethodnom mandatu, kao i strateške pravce delovanja SKGO u oblasti životne sredine i vanrednih situacija.

Informaciju o Radnoj grupi za održivu urbanu mobilnost, predstavila je Klara Danilović, sekretarka Odbora za urbanizam, izgradnju i stanovanje. Gospođa Danilović istakla da je sve više inicijativa od strane lokalnih samouprava za izradu lokalnih planova održive urbane mobilnosti. Glavni motiv proizlazi iz izazova koje urbanizovana područja susreću zbog prekomerne upotrebe automobila. Postoji sve veća potreba za poboljšanjem uslova za nemotorizovane oblike transporta, kao što su pešačenje i biciklizam. S tim u vezi u proteklom periodu pokrenut je predlog da se formira Radna grupa koja se sastoji od članova iz dva odbora (Odbor za urbanizam, izgradnju i stanovanje i Odbor za životnu sredinu), kao i predstavnika nacionalnog nivoa i istaknutih stručnjaka iz ove oblasti, a u cilju uspostavljanja stručnog dijaloga o pitanjima od značaja za planiranje održive urbane mobilnosti na lokalnom nivou. Tim povodom, jednoglasno je usvojen predlog da ispred Odbora za životnu sredinu bude imenovana članica Dragana Ivanović, inspektorka za zaštitu životne sredine iz Bajine Bašte.

Na kraju sednice, bilo je reči o izazovima članica u oblasti upravljanja otpadom na lokalnom i regionalnom nivou i neophodne dodatne podrške za rad komunalne milicije u oblasti zaštite od buke.