Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za jačanje kapaciteta lokalne samouprave kroz program razvoja upravljanja

Preuzmi

Poboljšanje javnih usluga putem efektivog upravljanja učinkom

Preuzmi

Lokalni ekonomski razvoj

Preuzmi

Bratimljenje opština: put ka bržem razvoju

Preuzmi

GIS priručnik - Srpski jezik

Preuzmi

Neposredno učešće građana u javnom životu na lokalnom nivou - Srpski jezik

Preuzmi