Publikacije, analize i programska dokumenta

Ka Evropskoj uniji - Vodič za predstavnike jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič kroz rad opštinskih saveta za međunacionalne odnose - Srpski jezik

Preuzmi

Vodič kroz rad opštinskih saveta za međunacionalne odnose -Engleski jezik

Preuzmi

Vodič kroz rad opštinskih saveta za međunacionalne odnose - Mađarski jezik

Preuzmi

Vodič kroz rad opštinskih saveta za međunacionalne odnose - Albanski jezik

Preuzmi

Vodič kroz rad opštinskih saveta za međunacionalne odnose - Rumunski jezik

Preuzmi