Publikacije, analize i programska dokumenta

Pregovori sa Evropskom unijom u domenu javnog zdravlja (Poglavlje 28) i analiza uticaja na lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

PROCENA UTICAJA PRISTUPANJA SRBIJE EU NA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI ENERGETIKE SA NALAZIMA I PREPORUKAMA

Preuzmi

ANALIZA UTICAJA PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA NA LOKALNU SAMOUPRAVU U SRBIJI U OBLASTI SLOBODNOG KRETANJA KAPITALA, SLOBODE PRUŽANJA USLUGA I PRAVA POSLOVNOG NASTANJIVANJA

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Lokalna samouprava i proces pristupanja Srbije EU - od posmatrača do partnera

Preuzmi

KA ČLANSTVU SRBIJE U EU - ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA

Preuzmi