Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik o ocenjivanju službenika u LS

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi

Najbolja praksa u lokalnim samoupravama u Srbiji - priručnik studije slučaja

Preuzmi

Međuopštinska saradnja u Srbiji: mogućnosti i izazovi

Preuzmi

Analiza sistema mesne samouprave

Preuzmi