Publikacije, analize i programska dokumenta

Ozakonjenje stambenih objekata u romskim podstandardnim naseljima u Srbiji - analiza stanja i izazovi

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne samouprave

Preuzmi

Razlozi za uvođenje stambene politike kao izvorne nadležnosti lokalne samouprave

Preuzmi

Analiza mogućnosti davanja ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave da utvrđuju javni interes za objekte od lokalnog značaja

Preuzmi

Analiza postojećeg načina dostavljanja podloga za potrebe izrade prostornih i urbanističkih planova

Preuzmi