Godišnji kalendar

Jul

Niš - Okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“

Ministarstvo kulture i informisanja i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuju regionalni okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“, koji će biti održan, u utorak, 9. jula 2019. godine, u Nišu, u Oficirskom domu (Orlovića Pavla 28a), sa početkom u 11 časova.

Na okruglom stolu će se govoriti o novom Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa, a kojim se uređuju zadaci, poslovi, standardi i procesi digitalizacije kulturnog nasleđa odnosno pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, nematerijalnog kulturnog nasleđa i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu. Ovim pravilnikom su ustanove kulture, a koje su između ostalog i u nadležnosti lokalne samouprave, dobile jasna uputstva kako da se kulturno nasleđe sačuva u digitalnom obliku i da bude dostupno građanima lokalne zajednice.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 5. jula 2019. godine na elektronsku poštu igor.pucarevic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - NIS - 09.07.2019.pdf

Prijavni formular ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - NIS - 9.7.2019.doc