Godišnji kalendar

April

Beograd - Okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“

Ministarstvo kulture i informisanja i SKGO organizuju regionalni okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“, koji će biti održan, u sredu, 10. aprila 2019. godine, u Beogradu, u Ministarstvu kulture i informisanja (Vlajkovićeva 3), sa početkom u 11 časova.

Na okruglom stolu će se govoriti o novom Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa, a kojim se uređuju zadaci, poslovi, standardi i procesi digitalizacije kulturnog nasleđa odnosno pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, nematerijalnog kulturnog nasleđa i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu. Ovim pravilnikom su ustanove kulture, a koje su između ostalog i u nadležnosti lokalne samouprave, dobile jasna uputstva kako da se kulturno nasleđe sačuva u digitalnom obliku i da bude dostupno građanima lokalne zajednice.

Okrugli sto je namenjen službenicima lokalne samouprave koje su zadužene za oblast kulture i predstavnicima ustanova kulture iz lokalne zajednice. 

Rok za prijavu učešća je najkasnije do ponedeljka, 08. aprila 2019. godine na elektronsku poštu maja.knezevic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - BGD 10.04.2019.pdf

Agenda ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - BGD 10.04.2019.pdf

Prijavni formular ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE - BGD, 10.04.2019.doc

Mreža za sport SKGO - Konferencija „Lokalne zajednice u oblasti sporta - perspektive i izazovi u finansiranju i strateškom planiranju”

SKGO u okviru sastanka Mreže za sport  organizuje konferenciju „Lokalne zajednice u oblasti sporta - perspektive i izazovi u finansiranju i strateškom planiranju”. Skup će biti održan u sali Narodne skupštine Republike Srbije (Ulica kralja Milana 14) u ponedeljak, 22. aprila sa početkom u 11 časova. 

Cilj skupa je da se kroz dijalog republičkih i lokalnih vlasti otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za oblast sporta u lokalnoj zajednici, odnosno da se analiziraju postojeće uloge i odgovornosti u ovoj oblasti, mapiraju izazove i predlože moguća rešenja. Teme koje će biti razmatrane u okviru skupa su: finansiranje sporta u jedinicama lokalne samouprave, planovi razvoja sporta, saradnja između Državne revizorske institucije i jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti, potencijalni EU fondovi namenjeni za sport (Erasmus+, na primer). Nadamo se da ćemo kroz otvoren među-institucionalni dijalog.

Predviđeno je da skupu prisustvuju predstavnici lokalne samouprave koji se bave pitanjem sporta na lokalnom nivou - članovi Mreže za sport SKGO, predstavnici teritorijalnih sportskih saveza, ali i relevantnih aktera u oblasti sporta na lokalnom nivou.

Potvrdu učešća možete poslati putem Prijavnog formulara najkasnije do četvrtka, 18. aprila 2019. godine na elektronsku poštu: maja.knezevic@skgo.org. Zbog stroge bezbednosne procedure koju je neophodno ispuniti prilikom organizacije skupova u prostoru Narodne skupštine, potrebno je prijavu dostaviti u naznačenom roku. 

Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, telefon 011 3223 446,  maja.knezevic@skgo.org.

Ovu aktivnost zajednički organizuju Stalna konferencija gradova i opština i Sportski savez Srbije, a biće realizovana u okviru Projekta ''Institucionalna podrška SKGO – treća faza'', koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Nacrt agedne konferencija za sport 2.docx

Prijavni formular.doc