Godišnji kalendar

децембар

Kragujevac - Obuka „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 2. decembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Kragujevcu, u hotelu Kragujevac, Kralja Petra I, broj 18

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org)

Rok za prijavu zaposlenih je obavite najkasnije do 29. novembra 2019. godine. 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

Pozivnica Upravljanje JP Kragujevac.pdf

Agenda Kragujevac.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Kragujevac.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf


Niš - Obuka „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 4. decembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Nišu, u hotelu New City, Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 10 časova. 

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org).

Rok za prijavu je najkasnije do 29. novembra 2019. godine. 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

Pozivnica Upravljanje JP Nis.pdf

Agenda Nis.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Nis.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Novi Sad - Radionica „Procena rizika i upravljanje rizikom u komunalnoj inspekciji JLS“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema kroz podizanje kapaciteta lokalnih službenika i osnaživanje funkcije inspekcijskog nadzora u oblasti komunalne inspekcije, SKGO u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji finansira Vlada Švajcarske, realizuje 8 regionalnih radionica na temu „Procena rizika i upravljanje rizikom u komunalnoj inspekciji JLS“.

Usvajanjem Zakona o inspekcijskom nadzoru ustanovljene su određene obaveze za JLS, a jedna od važnijih jeste propisivanje „posebnih elemenata procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti JLS“. SKGO je 2018. godine u cilju pružanja normativne podrške svojim članicama pripremila „Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije JLS“ i instruktivni materijal pod nazivom „Metodologija za postupak određivanja posebnih elemenata procene rizika i sprovođenje postupka procene rizika komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti“, što će biti u fokusu planiranih regionalnih radionica.

Regionalna obuka održaće se u Novom Sadu, 05. decembra 2019. godine, u hotelu Aleksandar, sa početkom u 10 časova.

Roj za prijavu  je do utorka, 3. decembra na adresu marko.tomasevic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tomaševiću, programskom direktoru za sistem lokalne samouprave na mejl marko.tomasevic@skgo.org.

Novi Sad pozivno pismo.pdf

Agenda Radionice-Procena rizika NS.docx

Prijavni formular za SKGO-RR inspekcije.doc

Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika .pdf

Metodologija - odredjivanje posebnih elemenata procene rizika.docx

Šabac - Obuka "Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 6. decembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1A, sa početkom u 10 časova.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Mirjani Knežević Panajotu, savetnici za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org).

Rok za prijavu je najkasnije do 29.novembra 2019. godine. 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta  “Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji sprovodi SKGO, a podržava  Vlada Švajcarske.

Pozivnica Upravljanje JP Sabac.pdf

Agenda Sabac.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Sabac.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf


Kragujevac - Sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština organizuje Šesti sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, u okviru koga se i organizuje sastanak mreže.

Jedna od tema sastanka biće komunikacione veštine i uloga službenika za ljudske resurse kao komunikatora, a govoriće se i o obavezi ažuriranja šifara zanimanja i postupku unosa šifara u CROSO bazu. Drugog dana sastanka, nakon prezentovanja aktivnosti i aktuelnosti u radu Nacionalne akademije za javnu upravu, biće organizovana dodela sertifikata učesnicima koji su uspešno završili onlajn obuku na temu „Stručno usavršavanje“.

IŠesti sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima održaće se u Hotelu Kragujevac u Kragujevcu (Kralja Petra I br. 18), u četvrtak i petak, 12. i 13. decembra 2019. godine. 

Rok za prijavu učešća je najkasnije do ponedeljka 9. decembra, na elektronsku adresu milos.mucok@skgo.org. 

Poziv - 6. sastanak Mreze za ULJR.pdf

Аgenda za 6. sastanak mreze za ULJR - nacrt.pdf

Prijavni formular šesti sastanak mreže za ULJR.docx