Godišnji kalendar

Jun

Info-dan - Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019.“, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisalo Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje ( http://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-uspostavljanje-i-unapredjenje-medjuopstinske-saradnje)

Info-dana posvećenog ovom Javnom pozivu, koji će biti održan u Beogradu u Hotelu M (Bulevar oslobođenja 56A) 4. juna 2019. godine sa početkom u 11 časova. 

Učešće (do dva) predstavnika opštine ili grada moguće je prijaviti do 30. maja, elektronskom poštom na adresu: sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Poziv - Info dan Javni konkurs za prjekte MOS-04.06.2019..pdf

Dnevni red-Info dan 04.06.2019.pdf

Šabac - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme:

 • Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i
 • Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj

Obuke će biti održane u četvrtak i petak, 6. i 7. juna u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje (Ulica Nikole Tesle 1a), sa početkom u 10 časova.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 1. skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 3. juna.

U prilogu se nalazi pozivno pismo, dnevni red i prijavni formular.

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravu i ljudske resurse na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo - ocenjivanje i popunjavanje Sabac.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_0606_Sa.pdf

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_0706_Sa.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - SA.docx


Radionica za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje radionicu za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava koja će se održati u četvrtak 6. juna 2019. godine u prostorijama SKGO na 8. spratu sa početkom u 11 časova.

Na radionici će se raditi na sagledavanju i unapređenju programske strukture budžeta JLS na osnovu analize zakonodavnog i strateškog okvira kao i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju usklađivanja sa sektorima definisanim u Aneksu 1 Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija.  Definisani sektori su osnova za bolje planiranje i upravljanje sektorskim politikama i budžetom kao i okvir za utvrđivanje strateških prioriteta i uspostavljanje veze između sektora i nižih nivoa programske strukture (programa, programskih aktivnosti i projekata). Ovakav pristup omogućuje i analizu aktivnosti korisnika na svim nivoima vlasti koje doprinose realizaciji sektorskih politika.

Tema ove radionice, biće sledeći sektori: 

 • Opšte usluge javne uprave,
 • Javna bezbednost,
 • Ljudska i građanska prava i slobode,
 • Politički sistem,
 • Servisiranje javnog duga,
 • Finansijski i fiskalni sistem,
 • Intervencijski programi i rezerve

Radionica se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Dnevni red opste usluge 060619.docx

Zlatibor - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

Pozivamo vas na dve jednodnevne regionalne obuke na temu „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje će se održati u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2, koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati četvrtak i petak13. i 14. juna, u hotelu Zlatiborska noć, Bela zemlja bb, Užice, sa početkom u 10 časova.

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci limitiran, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik– o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.