Godišnji kalendar

Septembar

Srebrno jezero - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

Dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, biće održane utorak i sredu, 10. i 11. septembra, u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru, u hotelu Dinčić (Ulica Jezerskih zvezda bb)sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Obuke na ove dve važne teme namenjene su rukovodiocima organizacionih jedinica u vašoj gradskoj/opštinskoj upravi. Kako bi sve gradske opštine i JLS imale priliku da pohađaju ove obuke, molimo vas da u saradnji sa vašim kolegama odredite najviše dva rukovodioca OJ i prijavite ih za učešće na obukama.

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS.

Rok za prijavu je najkasnije do četvrtka, 6. septembra.

Pozivno pismo_Srebrno jezero.pdf

Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj.pdf

Planiranje i zaposljavanje zaposlenih.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_1009_SJ.docx

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_1109_SЈ.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - SJ.doc

Kragujevac - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

Dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, biće održane u četvrtak i petak, 12. i 13. septembra, u Kragujevcu, hotel Kragujevac (Ulica Kralja Petra I broj 18), sa početkom u 10 časova.

Ovom prilikom obuke na ove dve važne teme namenjene su rukovodiocima organizacionih jedinica u vašoj gradskoj/opštinskoj upravi. Kako bi sve gradske opštine i JLS imale priliku da pohađaju ove obuke, molimo vas da u saradnji sa vašim nadređenima odredite najviše dva rukovodioca OJ i prijavite ih za učešće na obukama.

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS.

Rok za dostavljanje prijava je najkasnije do četvrtka, 6. septembra.

Pozivno pismo_Kragujevac.pdf

Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj.pdf

Planiranje i zaposljavanje zaposlenih.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_1209_Kg.docx

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_1309_Kg.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Кg.doc

Zlatibor - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje organizujemo u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Tokom maja i juna ove godine organizovane su dve akreditovane obuke za članove Mreže za ULJR i zaposlene koji rade na poslovima ULJR, a ovom prilikom obuke su namenjene rukovodiocima organizacionih jedinica u gradskoj/opštinskoj upravi. 

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS. Obuke će se održati utorak i sredu, 17. i 18. septembra, na Zlatiboru, u hotelu Mona, Ulica Miladina Pećinara 26 sa početkom u 10 časova.

NIš - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje organizujemo u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Tokom maja i juna ove godine organizovane su dve akreditovane obuke za članove Mreže za ULJR i zaposlene koji rade na poslovima ULJR, a ovom prilikom obuke su namenjene rukovodiocima organizacionih jedinica u gradskoj/opštinskoj upravi. 

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS. Obuke će se održati utorak i sredu, 24. i 25. septembra, u Nišu, u hotelu New City, Vožda Karađorđa 12 sa početkom u 10 časova.

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_2409_Nis.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Nis.doc

Javna rasprava - Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji RS

 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije koja će trajati od 6. do 30. septembra 2019. godine.

U okviru sprovođenja javne rasprave, u saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština, 25. septembra 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u Centru„Sava“, sala 3/0, biće održan Okrugli sto u okviru koga će predstavnici gradova i opština imati priliku da se upoznaju sa sadržajem nacrta zakona, ali i da upute svoje komentare i predloge.

Više informacija o javnoj raspravi, kao i tekst Nacrta zakona možete naći na linku : http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/pocinje-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-teritorijalnoj-organizaciji-republike-srbije/

Leskovac - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje organizujemo u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Tokom maja i juna ove godine organizovane su dve akreditovane obuke za članove Mreže za ULJR i zaposlene koji rade na poslovima ULJR, a ovom prilikom obuke su namenjene rukovodiocima organizacionih jedinica u gradskoj/opštinskoj upravi. 

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS. Obuke će se održati četvrtak i petak, 26. i 27. septembra, u Leskovcu, u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, Leskovačkog odreda 6 sa početkom u 10 časova.

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_2609_Leskovac.docx

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_2709_Leskovac.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Le.doc