Godišnji kalendar

April

Odbor za sistemska pitanja i upravu

Druga sednica Odbora za sistemska pitanja i upravu biće održana 11. i 12. aprila 2019. godine, u Rumi (Hotel Park). Sastanak počinje 11. aprila u 12 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

Prvi dan - 11.04.2019.

Tačka 1.           Usvajanje Dnevnog reda

Tačka 2.           Usvajanje zapisnika sa I sednice Odbora

Tačka 3.            Predstavljanje učešća SKGO u procesu pristupnih pregovora R.Srbije -

Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Tačka 4.            Predstavljanje nalaza „Analize o uticaju usklađivanja propisa u okviru pregovaračkog poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) na lokalnu samoupravu u Republici Srbiji“ - autorka Ivana Radić Milosavljević

Tačka 5.            Informacija o učešću i predlozima SKGO u izradi Nacrta zakona o komunalnoj miliciji i Nacrtu zakona o teritorijalnoj organizaciji RS - Marko Tomašević, SKGO

Drugi dan - 12.04.2019.

Tačka 6.           Proces izrade sporazuma o međuopštinskoj saradnji - Novak Gajić, SKGO

Tačka 7.            Nacrt modela sporazuma o zajedničkom ombudsmanu - predlozi i komentari

Tačka 8.            Nacrt modela sporazuma o zajedničkoj inspekciji (komunalna, saobraćajna i inspekcija za puteve) - predlozi i komentari

Tačka 9.           Razno - predlozi i inicijative