Godišnji kalendar

Jul

Beograd - Peer to peer radionice za članove mobilnih timova za inkluziju Roma

U okviru Programa "PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", SKGO organizuje Peer to peer radionice za članove mobilnih timova. Prvi ciklus radionica koje će biti održane tokom 2019. godine, doprineće implementaciji Operativnih planova, kao i razmeni iskustava. Radionice će biti održane u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Donji Milanovac - Radionica povodom izrade plana javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština 15. jula 2019. godine organizuje poslednju u trećem ciklusu radionica, na temu podrške strateškom planiranju javnog zdravlja na lokalnom nivou sa temom finansiranja i održivosti planova javnog zdravlja. 

Skup će biti održan u Donjem Milanovcu, u etno-eko kompleksu Kapetan Mišin breg, Majdanpečki put bb, sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu je do srede, 10. jula 2019.g, na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Ova aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red