Godišnji kalendar

April

Požarevac - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Braničevskog upravnog okruga  organizuju regionalnu radionicu/okružni seminar „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 10. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, sala 11. 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Dnevni red

Pozivno pismo

Valjevo - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Kolubarskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu/okružni seminar „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 11. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u zgradi Kolubarskog upravnog okruga, ul. Karađorđeva br. 31, Valjevo. 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.  

Dnevni red

Pozivno pismo

Odbor za zdravlje i socijalnu politiku

Treća sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku biće održana 16. aprila 2019. godine, u Beogradu, u prostorijama Gradske opštine Zvezdara (Bulevar kralja Aleksandra 77) sa početkom u 12 časova. 

Glavna tema sednice Odbora će biti zakonske promene definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, sa akcentom na redefinisanu ulogu lokalne samouprave. Na sednici će biti reči i o procesu izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti i novoj Strategiji socijalne zaštite Republike Srbije, koja je u procesu izrade. Sednici su pozvani da prisustvuju i predstavnici resornih ministarstava, koji će informisati članove Odbora o navedenim temama.

Agenda_Odbor za zdravlje i socijalnu politiku.pdf

Pirot - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnica Pirotskog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 18. aprila 2019. godine, u Pirotu u zgradi Pirotskog upravnog okruga (Ulica Srpskih vladara 83),  sa početkom u 10:00 časova,

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do petka, 12. aprila.

Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Beograd - „Rodno odgovorno budžetiranje – gde smo između obaveze i prakse na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje nacionalnu konferenciju „Rodno odgovorno budžetiranje – gde smo između obaveze i prakse na lokalnom nivou“, koja će biti održana 19. aprila 2019. godine u Beogradu, Hotel „Zira“ (Ruzveltova 35), sa početkom u 10 časova. 

Konferencija će biti usmerena na otvaranje dijaloga i razmatranje postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost relevantnih za sprovođenje zakonske obaveze rodno odgovornog budžetiranja.

Teme koje će biti razmatrane na skupu su rodno odgovorno budžetiranje, relevantni propisi, uloga različitih aktera na lokalnom nivou, izazovi ali i primeri dobre domaće i međunarodne prakse u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, uz diskusiju o narednim koracima koje je potrebno preduzeti. Na konferenciji će biti predstavljen i priručnik za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou, a skup je namenjen predstavnicima lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti, zaposlenima u LS na poslovima finansija, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Prijave sa podacima (ime prezime, pozicija, grad/opština) šalju se putem elektronske pošte na adresu:  darinka.sibinovic@skgo.org do ponedeljka, 15. aprila 2019. godine.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Maj

Smederevo - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Podunavskog upravnog okruga  organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koja će biti održana tokom prve polovine maja 2019. godine, u Smederevu u zgradi Podunavskog upravnog okruga (Ulica Trg Republike 5).  

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Kontakt osoba za prijavu učešća i za dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.