Godišnji kalendar

Septembar

Zrenjanin - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“, koja će biti održana 4. septembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Srednjobanatskog upravnog okruga u Zrenjaninu (Trg slobode 10, sala 101).   

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

U prilogu Vam dostavljamo agendu radionice i prijavni formular. Molimo Vas da do utorka, 3. septembra, popunjen prijavni formular dostavite elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Agenda.docx

Novi Sad - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Južnobačkog upravnog okruga pozivaju Vas na regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 9. septembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, ul. Narodnog fronta br. 10, Novi Sad.   

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do petka, 6. septembra, popunjen prijavni formular dostavite elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Kontakt osoba za dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović (mirjana.komnenovic@skgo.org).

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Novi Sad.docx

Šabac - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Mačvanskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koja će biti održana 11. septembra 2019. godine, sa početkom u 10 časova, u  zgradi Zavoda za javno zdravlje Šabac (Ulica Jovana Cvijića br. 1, sala Zavoda).  

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do ponedeljka, 9. septembra, potrebno je popunjen prijavni formular dostaviti elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Sabac.docx

Kikinda - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Severnobanatskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 12. septembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u zgradi Severnobanatskog upravnog okruga (Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, sala 51)Kikindi   

Na radionici biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do srede, 11. septembra na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO gospođu Mirjanu Komnenović putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Kikinda.docx