Arhiva konkursa

Poziv za podnošenje prijava za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške lokalnim samoupravama

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje poziv za podnošenje prijava za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške u sledećim oblastima: Paket...

Pročitaj više

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške u oblasti administrativne efikasnosti i antikorupcijskih politika

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške: za unapređenje administrativne efikasnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2020)  za unapređenje antikorupcijskih politika na loka...

Pročitaj više

Poziv za angažovanje tri konsultanta u oblasti usavršavanja zaposlenih

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Srbiji, objavljuje poziv za angažovanje tri konsultanta. Konsultanti će bi...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje ponuda za ekspertske usluge pripreme i realizacije obuke na temu: „Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing“

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi, projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i S...

Pročitaj više

Produžen rok za prijavu lokalnih samouprava za učešće u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu

Rok za prijave lokalnih samouprava na konkurs Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za učešće u ovoj inicijativi zbog trenutne epidemiološke situacije produžen je do 14. avgusta 2020. godine. POU je 4. juna 2020. godine uputilo poziv jedi...

Pročitaj više

Poziv za angažovanje stručnjaka u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) traži kompetentnog regionalnog stručnjaka u oblasti upravljanja čvrstim otpadom koji će pružiti doprinos pilotiranju Metodologije za uključivanje rodnih aspekata u upravljanje čvr...

Pročitaj više