Konkursi

Poziv za angažovanje stručnjaka u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) traži kompetentnog regionalnog stručnjaka u oblasti upravljanja čvrstim otpadom koji će pružiti doprinos pilotiranju Metodologije za uključivanje rodnih aspekata u upravljanje čvrstim otpadom na lokalnom nivou. Ova Metodologija deo je aktivnosti u okviru NALAS projekta „Promovisanje e-učenja i razvoj regionalne baze znanja o rodno odgovornom budžetiranju“, koji je podržala kancelarija UNWOMEN u Makedoniji.

Detalje o projektu (i apliciranju) možete naći na sledećem linku: http://nalas.eu/Announcements/SWMGender2