Konkursi

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

  • za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornostI na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2018)
  • za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2018) 
  • za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-03/2018)

Poziv za Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou", koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Nemačke razvojne saradnje kroz GIZ projekt „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“.

Poziv za Paket podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou i (3) Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske i implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz, obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.


Pravo na učešće: 

1. Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou 

 Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 10 paketa podrške.

 Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje za paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou (referentni broj PP-01/2018) možete preuzeti OVDE

2. Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 6 paketa podrške.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje za paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou (referentni broj PP-02/2018) možete preuzeti OVDE

3. Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 6 paketa podrške.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje za paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (referentni broj PP-03/2018) možete preuzeti OVDE

Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2018. godine. 

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da ćemo u cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, organizovati info dane u sledećim gradovima: 

  • Niš - 19.09.2018, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske Komune bb
  • Kragujevac - 20.09.2018, Uprava grada Kragujevca, Trg Slobode 3
  • Novi Sad -  21.09.2018, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb

Prijavni formulari za info dane


Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške, kao i prijava za učešće na info danima možete kontaktirati:

Andrea Gudurić Janjuševićtelefon:  +381 11 735 79 31, e-mail :  andrea.guduric@skgo.org