Konkursi

Konkurs za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2018. godini

Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština - Savezom gradova i opština Srbije, raspisuje javni poziv za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u 2018. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.

Na ovaj način, Zaštitnik građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji. Takođe, ova inicijativa će pružiti značajne informacije za formulisanje preporuka i planova za unapređivanje pristupačnosti u okviru nadležnosti gradova, opština i gradskih opština.

Oblasti unapređenja pristupačnosti u okviru kojih se dodeljuje nagrada

  • Za institucionalnu podršku unapređenju pristupačnosti
  • Za aktivnosti i inicijative pravovremenog planiranja i uklanjanja arhitektonskih barijera
  • Za aktivnosti i inicijative uklanjanja informaciono-komunikacionih barijera

Rok za slanje prijava je 20.3.2019. godine.

Više informacija >>>