Konkursi

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornostI na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2019).

Poziv za Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou", koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština uz podršku nemačke razvojne saradnje kroz GIZ projekt „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji “.

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Pravo na učešće: 

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji.

Biće dodeljeno ukupno 5 paketa podrške.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje za paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou (referentni broj PP-01/2019) možete preuzeti OVDE.

Rok za dostavljanje prijava je do 5. aprila 2019. godine. 

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške možete kontaktirati:

Mariju Lukićtelefon: +381 11 735 79 37, e-mail : marija.lukic@skgo.org