Konkursi

Program Exchange 5 - Konkurs za Pakete podrške jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja imovinom


U okviru Programa Exchange 5 raspisan je konkurs za Pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom. Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom.

Paketi podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) predstavljaju skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama koji je kreiran da pomogne u rešavanju konkretnih problema u oblasti upravljanja imovinom. Podrazumevaju ekspertsku pomoć u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, što uključuje direktan angažman stručnjaka za rad na aktima JLS, imovinskim evidencijama i bazama podataka, utvrđivanje faktičkog stanja nepokretnosti, treninge, radionice kao i druge vidove podrške JLS.

Opšte standardizovane aktivnosti paketa podrške su definisane na osnovu identifikovanih potreba JLS u pogledu uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja javnom svojinom i proizilaze iz sprovedene Analize potreba koja je tretirala pravne, finansijske i informaciono-komunikacione aspekte. Pored toga, korisničke JLS (koje budu odabrane po ovom konkursu) biće direktno uključene u detaljniju razradu aktivnosti shodno individualnim potrebama i u implementaciju usluge u okviru Paketa.

Po odabiru za dodelu pomoći, korisničke JLS će zaključiti Sporazum o saradnji sa SKGO.

Paketi podrške JLS su kreirani tako da nakon realizacije paketa, a na osnovu ostvarenih rezultata i stečenih iskustava postanu standard ili smernice za dalje pružanje pomoći drugim JLS u Srbiji u ovoj oblasti.

Realizacija aktivnosti u okviru Paketa podrške predviđena je za period od maja 2019. godine do aprila 2020. godine. Priliku da učestvuju na ovom konkursu imaju svi gradovi i opštine izuzev onih JLS koje su dobile podršku u okviru grant šeme Exchange 5 i EU Exchange 4 u oblasti upravljanja imovinom. Očekuje se da će biti odabrano najmanje 20 JLS, tako da su izgledi za odobravanje podrške značajni, a konkursna procedura srazmerno jednostavna.

Rok za konkurisanje po ovom pozivu je 05. april 2019. godine. 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti SKGO – Ljiljani Jovanović, putem telefona 011 7357 943 ili putem elektronske pošte: ljiljana.jovanovic@skgo.org

Želimo vam uspešnu pripremu za prijavljivanje na konkurs!

Konkursna dokumentacija.zip


REGIONALNE PREZENTACIJE KONKURSA

U cilju pružanja podrške zainteresovanim JLS za pripremu prijave za konkurs, u trećoj nedelji marta biće organizovane tri regionalne prezentacije. Tom prilikom biće predstavljene Smernice za prijavljivanje na konkurs kao i Formular za prijavljivanje i dati odgovori na pitanja učesnika.

Raspored regionalnih prezentacija:

Za 86 JLS koje mogu da učestvuju na ovom konkursu i koje bi trebalo da prisustvuju ovim prezentacijama, predlog grupisanja po geografskoj dostupnosti je sledeći: Lista lokacija i grupisanje JLS za prezentacije.pdf

Prijavljivanje za regionalne prezentacije (2 osobe po JLS) vrši se dostavljanjem popunjenih obrazaca (Obrasci za prijavu ucesca na prezentacijama.zip) elektronskom poštom do petka 15. marta na adresu: nina.cehov@skgo.org


PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori - Paketi za upravljanje imovinom Exchange 5.pdf