Konkursi

Pokrenuta takmičenja „Evropska zelena prestonica 2022“ i „Evropski zeleni list 2021“

Evropska komisija 15. maja 2019. godine pokrenula je takmičenja „Evropska zelena prestonica 2022 (European Green Capital 2022)“ i „Evropski zeleni list 2021 (European Green Leaf 2021)“. 

Evropska nagrada za zelenu prestonicu (EGCA) dodeljuje se jednom godišnje evropskom gradu sa preko 100.000 stanovnika koji se pokazao kao lider u ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj održivosti. Dobitnik nagrade za 2022. godinu će dobiti 350.000 € za započinjanje godine kao Zelena evropska prestonica.

Kriterijumi za učesće su:

 • Nagrada je otvorena za zemlje članice EU, zemlje kandidate za EU, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švajcarsku.
 • Svi gradovi iz gore navedenih zemalja koji imaju više od 100.000 stanovnika mogu se prijaviti za nagradu. U zemljama u kojima ne postoji grad sa više od 100.000 stanovnika, najveći grad ima pravo da se prijavi.
 • Pod „gradom“ se podrazumeva urbano područje, uključujući i gradska područja, s administrativnom jedinicom kojom upravlja gradsko veće ili drugi oblik demokratski izabranog tela.
 • Svake godine, gradovi se mogu prijaviti ili za nagradu za Evropsku zelenu prestonicu ili za nagradu za Evropski zeleni list, ali ne za obe istovremeno.
 • Dosadašnji dobitnici nagrade Evropska zelena prestonica, ne mogu da se prijave u periodu od deset godina nakon dobijanja nagrade.
 • Potpisnik treba da bude gradonačelnik ili najviši gradski predstavnik, ovlašćen nacionalnim zakonom da legalno predstavlja grad.

Više na linku: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/eligibility_check/

Evropska nagrada Zeleni list (EGLA) je otvorena za gradove koji imaju izmedju 20.000 i 100.000 stanovnika i podrazumeva da gradovi prepoznaju i promovišu svoje napore u pravcu boljeg upravljanja životnom sredinom i pratećim ishodima. Dobitnik nagrade za 2021. godinu će dobiti 75.000 € za podršku svojim aktivnostima u celoj Evropskoj godini zelenog lista.

Kriterijumi za učeće:

 • Nagrada je otvorena za zemlje članice EU, zemlje kandidate za EU, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švajcarsku.
 • Svi gradovi iz gore navedenih zemalja koji imaju od 20.000 do 100.000 stanovnika više od 100.000 stanovnika mogu se prijaviti za nagradu. U zemljama u kojima ne postoji grad sa više od 20.000 stanovnika, najveći grad ima pravo da se prijavi.
 • Pod “gradom” se podrazumeva urbano područje i administrativna jednica kojom upravlja gradsko veće ili drugi oblik demokratsko izabranog tela.
 • Svake godine, gradovi se mogu prijaviti ili za nagradu za Evropsku zelenu prestonicu ili za nagradu za Evropski zeleni list, ali ne za obe istovremeno.
 • Dosadašnji dobitnici nagrade Evropski zeleni list ne mogu da se prijave u periodu od deset godina nakon dobijanja nagrade.
 • Potpisnik treba da bude gradonačelnik ili najviši gradski predstavnik, ovlašćen nacionalnim zakonom da legalno predstavlja grad.

Više na linku: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/egl-who-can-apply/

Dobitnici nagrade EGCA 2022 i EGLA 2021 stiču mnoge pogodnosti, uključujući i veći fokus na ekološke projekte, međunarodnu medijsku pokrivenost, unapređenje turizma i strana ulaganja, podsticanje lokalne ekonomije i zapošljavanja. Dobitnici EGCA i EGLA i gradovi u užem izboru dobijaju pristup ekskluzivnim EGCA i EGLA mrežama, koje im pružaju podršku i platformu za razmenu znanja i najboljih praksi. Prethodni podnosioci prijava istakli su da se proces prijave sam po sebi pokazao kao koristan u ocenjivanju njihovog napretka i planova, kao i dobijanju stručnih saveta o tome kako poboljšati pristup u ekološkoj praksi.

Svi evropski gradovi koji ispunjavaju uslove za ova takmičenja mogu se prijaviti za odgovarajuću nagradu podnošenjem onlajn prijavnog obrasca na adresi:  https://www.egcaeglaportal.eu/

Registracija je u potpunosti neobavezna i ne zahteva od grada da podnese zahtev kasnije; dozvoljava svim gradovima da istraže proces prijave i odluče da li bi želeli da se formalno prijave.

Rok za podnošenje prijava za takmičenja Evropska zelena prestonica 2022 i Evropski zeleni list 2021 je 14. oktobar 2019. godine, u 23:59 časova (CEST (GMT +2) ).

Za više informacija o procesu prijave, molimo Vas da kliknete na link EGCA 2022 i EGLA 2021 ili pošaljite e-mail na info@europeangreencapital.eu za EGCA 2022 takmičenje ili info@europeangreenleaf.eu za EGLA 2021 takmičenje.Takođe, možete pratiti naše kanale društvenih medija i hashtag takmičenja #EGCA2022 za najnovije vesti o takmičenju: