Konkursi

Inicijativa za inkluziju - Poziv za podnošenje predloga projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka razvojna saradnja koju sprovodi GIZ u okviru projekta “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji - Inicijativa za inkluziju", raspisuju konkurs za izbor osam lokalnih samouprava koji će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva.

Predlozi projekata moraju biti usklađeni sa nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU - tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa. Takođe, projekat treba da doprinese podizanju osetljivosti lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju navedene kategorije nezaposlenih. Maksimalni iznos grantova koji je na raspolaganju za pojedinačne projekte u okviru Poziva iznosi 150.000 evra.

Nakon objave Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) „Inicijative za inkluziju faza 2“ u okviru projekta “Inkluzija roma i drugih marginalizovanih grupa u srbiji”, Odbor za evaluaciju koncepata projekata, koji čine predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kabineta potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, Nacionalne službe za zapošljavanje, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Komesarijata za izbeglice i migracije RS, GIZ i SKGO sproveo je evaluaciju pristiglih koncepata projekata u skladu sa definisanim kriterijumima. U prvom krugu selekcije veći broj predlagača koncepata projekata odabran je za posetu, radi dodatne evaluacije kapaciteta projektnih timova za sprovođenje. Nakon poseta, predlog GIZ-u za odabir LS za razvoj potpunih predloga projekata uključuje sledeće gradove/opštine: Valjevo, Požarevac, Sombor, Vršac, Bač, Kraljevo, Raška i Novi Pazar.