Konkursi

Poziv gradovima/opštinama za uspostavljanje i učešće u radu mreže - Unapeđene decentralizovane usluge

Projekat "Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti"

SKGO u saradnji sa Asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti Norveške (KS) i Centrom za liberalno demokratske studije (CLDS), uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, sprovodi trogodišnji projekat Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti". Cilj projekta je da se pruži podrška u integrisanju preuzetih decentralizovanih funkcija i javnih usluga, kako bi bile uspostavljene perspektive dalje decentralizacije u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U okviru projekta predviđeno je uspostavljanje 3 mreže - Unapeđene decentralizovane usluge - (Decentralised Service Improvement networks) radi unapređenja decentralizovanih usluga kroz proces učenja, poređenje dostignuća, pružanje mentorske i ekspertske podrške kroz razmenu evropskih i nacionalnih primera dobre prakse i iskustava. Mreže će omogućiti zaposlenima u lokalnoj samoupravi da uče jedni od drugih, da diskustuju i usaglase se oko najboljeg načina za primenu primera dobre prakse u cilju unapređenja usluga. Mreže će omogućiti lokalnim samoupravama da formulišu zajednički osnov za poređenje rezultata načina korišećnja resursa na dinamičan i efikasan način. Odabir prvih 6 gradova/opština za direktno učešće na projektu u ovoj fazi baziraće se prvenstveno na spremnosti lokalne samouprave da aktivno učestvuje na ovom projektu.  

Molimo Vas da u cilju sprovođenja projekta i uspostavljanja mreže prijavite za učešće najkasnije do 31.01.2011.  U prilogu se nalazi prijavni formular koji elektronskim putem možete poslati na email adresu aleksandar.popovic@skgo.org ili faksom na 011 3221-215. Molim Vas da za dodatne informacije vezane za učešće u radu mreže i projektne aktivnosti kontaktirate menadžera projekta Aleksandra Popovića, tel. 011 3223-446.

Preuzmite prijavni formular >>>