Konkursi

Konkurs za dodelu paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 30 lokalnih samouprava

Savet Evrope raspisuje poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u 30 lokalnih samouprava (opština gradova i gradskih opština). Poziv se objavljuje u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Paket podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumeva pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i podzakonskim aktima relevantnim za ovu oblast. Realizacija paketa podrške trajaće od novembra 2019. do marta 2021.

Rok za dostavljanje prijava je 10 oktobar 2019. godine. 

Dodatne informacije zainteresovanim podnosiocima biće dostupne svakog radnog dana od strane projektnog tima Saveta Evrope počev od dana raspisivanja poziva do isteka roka za dostavljanje prijava, elektronskom poštom na lsg.serbia@coe.int.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje lokalnih samouprava možete preuzeti ovde: 

Savet Evrope će u cilju detaljne prezentacije paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima, objašnjenja prijavne dokumentacije, i odgovora na pitanja gradova i opština, organizovati info dane u sledećim gradovima: 

  • Niš  - 24 septembar
  • Kragujevac  - 25 septembar 
  • Novi Sad - 26 septembar
  • Beograd - 27 septembar

Molimo vas da vaše prijave za učešće dostavite putem elektronske pošte na adresu lsg.serbia@coe.int, sa naznakom grada/opštine iz koje dolazite kao i grada za koji prijavljujete učešće. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 17. septembra 2019.

Agende za prijavu na info dane možete preuzeti ovde:

Agenda Info Dani Nis SRB.doc

Agenda Info Dani Kragujevac SRB.doc

Agenda Info Dani Novi Sad SRB.doc

Agenda Info Dani Beograd SRB.doc