Konkursi

Produžen rok za podnošenje prijava za Pakete podrške (građansko učešće i transparentnost)

Stalna konferencija gradova i opština produžava rok za podnošenje prijava za dodelu Paketa podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou. 

Poziv za podnošenje prijava je objavljen u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”, koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz, obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Lokalne samouprave koje su se već prijavile za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou mogu da se prijave i za Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti u okviru ovog poziva, odnosno produženog roka za podnošenje prijava, ali će se prethodno podneta prijava za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou  smatrati prioritetnim izborom JLS za dodelu paketa podrške.

Osim toga, JLS koje su se već prijavile za pakete podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti ne moraju ponovo da podnose prijavu.

Biće dodeljeno ukupno 10 paketa podrške.

Napominjemo da u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ neće biti novih poziva za Pakete podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou.

Dokumenti za prijavu

Prijavni formular -Participacija i transparentnost.docx

Uputstvo -Participacija i transparentnost.docx

Rok za dostavljanje prijava je 24. oktobar 2019. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške, možete kontaktirati Saru Talijan na 011/735 79 49, 064/ 870 33 85011 ili putem e-maila sara.talijan@skgo.org