Konkursi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture u romskim podstandardnim naseljima

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) 

u okviru  sprovođenja Programa koji finansira Evropska unija (EU)

PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA 

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

raspisuje

KONKURS

za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture u romskim podstandardnim naseljima i to:

 • Vodovoda
 • Javne rasvete
 • Kanalizacije
 • Parcelacije i preparcelacije

u cilju stvaranja tehničkog osnova za infrastrukturno opremanje i uređenje romskih podstandardnih naselja na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi konkursa

 • Ukupan iznos sredstava po ovom javnom konkursu je 11.795.350,00 din
 • Iznos sredstava koji se dodeljuje po pojedinačnom zahtevu za finansiranje ne može preći iznos od 1.072.305,00 din.
 • Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave (JLS) sa teritorije Republike Srbije koja na svojoj teritoriji ima podstandardna romska naselja; gradske opštine mogu da apliciraju na konkurs u partnerstvu sa Gradom osnivačem
 • Aplikant (JLS ili gradska opština) može konkurisati samo sa jednim zahtevom za finansiranje
 • Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od strane JLS dozvoljeno je do 50% ukupne vrednosti Projekta

II Potrebna dokumentacija

 • Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu koji je objavljen na sajtu http://www.skgo.org/konkursi
 • Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave (ili gradska opština) u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

III Rokovi i način podnošenja prijave 

 • Krajnji rok za dostavljanje prijava je: 5mart 2020. godine (do 15.00 časova u slučaju lične dostave). 
 • Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
 • Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:

Stalna konferencija gradova i opština

Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom

 PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

''Prijava na konkurs za dodelu sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture''


Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Miščević, adresa elektronske pošte: igor.miscevic@skgo.org.

Smernice za konkurs.docx

Prijavni formular_podstandardna naselja.docx