Konkursi

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške u oblasti administrativne efikasnosti i antikorupcijskih politika

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

  • za unapređenje administrativne efikasnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2020) 
  • za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2020)

Poziv za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se po treći put u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske i implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Isti projekat po prvi put objavljuje poziv za Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti na lokalnom nivou, dok je SKGO u 2019. godini već obezbedio podršku za 15 ovakvih paketa zahvaljujući projektu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“, koji je sproveden uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“.

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Pravo na učešće: 

1. Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti na lokalnom nivou

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 10 paketa podrške.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje za paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti na lokalnom nivou (referentni broj PP-01/2020) možete preuzeti OVDE

2. Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 4 paketa podrške.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje za paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (referentni broj PP-02/2020) možete preuzeti OVDE

Rok za dostavljanje prijava je 14. septembar 2020. godine do 16 časova na e-mejl adresu secretariat@skgo.org

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da ćemo u cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, organizovati online info dane 26. i 27. avgusta 2020. godine preko ZOOM platforme, sa početkom u 12 časova, a u nastavku je link na formular preko koga se možete prijaviti za učešće.

Prijavni formular za info dane.doc

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške, kao i prijava za učešće na online info danima možete kontaktirati:

Saru Talijantelefon: +381 64/ 870 33 85, e-mail: sara.talijan@skgo.org