Konkursi

Javni poziv za podnošenje predloga projekata - Inicijativa za inkluziju 3

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka organizacija  za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Inicijativa za  inkluziju 3“, raspisuju konkurs za izbor 10 lokalnih samouprava koji će  dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva.

Predlozi projekata moraju biti usklađeni sa nacionalnim i lokalnim  strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU - tražilaca azila, Roma i drugih  marginalizovanih društvenih grupa. Takođe, projekat treba da doprinese podizanju osetljivosti lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju navedene kategorije nezaposlenih. Ukupan iznos koji  je na raspolaganju u okviru Poziva za prikupljanje koncepata projekata  je 1.000.000 evra, a maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosi 100.000 evra.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 05. maja 2021. godine.

U drugu fazu evaluacije koncepata projekata su ušle sledeće LS: Stari Grad, Zvezdara, Sremska Mitrovica, Šabac, Vranje, Vladičin Han, Crveni Krst Niš, Valjevo, Aleksinac, Novi Sad, Kula, Mladenovac, Bor, Bač, Požarevac, Raška, Kraljevo, Prijepolje, Novi Pazar i Tutin. Predviđeno je da do sredine jula 2021. godine GIZ donese konačnu odluku o podršci 10 lokalnih samouprava.

Projekat „Inicijativa za inkluziju 3“ sprovodi SKGO, a deo je šireg  programa Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Preuzmite formulare za podnošenje predloga projekata >>>