Konkursi

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV “BE.CULTOUR” PROJEKTA O KULTURNOM TURIZMU I NASLEĐU

Projekat “Be.CULTOUR” – koji je finansiran kroz EU Program “Horizon 2020”, a koji se sprovodi u 18 regiona iz i van EU od strane 15 organizacija, među kojima je i Stalna konferencija gradova i opština – raspisuje međunarodni javni poziv za 12 gradova i opština, razvojnih agencija, turističkih organizacija i drugih lokalnih i regionalnih inicijativa - za pridruživanje Be.CULTOUR zajednici, koja će do kraja 2023. godine raditi na inovacijama u oblasti kulturnog turizma i ciklične ekonomije.

Rok za prijavu je produžen do 8. juna 2021.godine do 18 časova, a više informacija o javnom pozivu nalaze se na:   https://errin.eu/becultour-beyond-cultural-tourism-community

SKGO kontakt osoba: Igor Pucarević, igor.pucarevic@skgo.org