Konkursi

Unapređenje procesa u oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), pokreće inicijativu za razmenu iskustava i primera dobre prakse koja treba da doprinese socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva na lokalnom nivou.

Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse
Formular za prijavu