Konkursi

Poziv za podnošenje prijava za tehničku podršku u 30 pilot LS za unapređenje kadrovskog planiranja

TEHNIČKA PODRŠKA GRADSKIM, OPŠTINSKIM I UPRAVAMA GRADSKIH OPŠTINA

- POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA -

 U sklopu realizacije projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2, koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština,  a zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, raspisuje se:

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju tehničke podrške u 30 pilot gradova, opština i gradskih opština za unapređenje kadrovskog planiranja

Projektom će biti obezbeđena podrška za unapređenje kadrovskog i finansijskog planiranja, što podrazumeva analizu postojeće i identifikaciju potrebne kvantitativne i kvalitativne strukturu zaposlenih radi optimiziranja načina korišćenja kadrovskih potencijala, unapređenje procesa  godišnjeg i finansijskog planiranja, uključivanje svih rukovodioca u organu u proces kadrovskog planiranja i uspostavljanje veze između strateškog i kadrovskog planiranja u organu, kao i uspostavljanje praćenja sprovođenja kadrovskog plana i izveštavanje o kvalitetu kadrovskog planiranja i sprovođenju donesenog kadrovskog plana. Aktivnosti u kojima je planirana tehnička podrška kroz saradnju sa ekspertima su: priprema nacrta kadrovskog plana na osnovu sveobuhvatne  analize kadrovske strukture i potencijala i priprema finansijskog plana za njegovo izvršenje, usklađivanje nacrta kadrovskog plana organa sa nacrtom odluke o budžetu JLS, praćenje sprovođenja kadrovskog plana i izveštavanje o kvalitetu kadrovskog planiranja i sprovođenju donesenog kadrovskog plana.

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Podrška će biti omogućena za ukupno 30 lokalnih samouprava, koje će biti odabrane na osnovu ocene konkursnih prijava.

Tehnička podrška gradskim, opštinskim i upravama gradskih opština podrazumeva pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim koracima u procesu kadrovskog planiranja, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,  Zakonom o budžetskom sistemu i podzakonskim aktima relevantnim za ovu oblast.

Period realizacije tehničke podrške za izabranih 30 gradova, opština i gradskih opština je april - jun 2022. godine, s tim da SKGO zadržava pravo izmene perioda realizacije u skladu sa trajanjem projekta „Upravljanje ljudskim resursima  u lokalnoj samoupravi – faza 2“.

Rok za dostavljanje prijava za učešće na pozivu za realizaciju paketa podrške je 5. april 2022. godine.

Pored opštih informacija, dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete preuzeti na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština, kao i na stranici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu ( http://www.coe.int/belgrade)

Za sve dodatne informacije i obrazloženja u vezi sa podnošenjem prijava možete kontaktirati:

Stalna konferencija gradova i opština

Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi

Telefon: 011/7357-954

e-pošta:  milos.mucok@skgo.org


1. Poziv za prijavu 30 LS TP UKP.pdf

2. Zahtev za dodelu tehnicke podrske.doc

3. Izjava o saglasnosti za saradnju.doc

4. Prijavni formular za dodelu tehnicke podrske.xls

5. Uputstvo za podnošenje prijava za TP UKP.pdf