Konkursi

Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji za prijavu povodom dodele nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2021. godini

Zaštitnik građana, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, po šesti put zaredom, dodeljuje nagradu gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2021. godini najviše doprineli razvoju svih oblika  pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.

U dopisu koji je upućen opštinama, gradovima i gradskim opštinama Zaštitnik građana je pozvao jedinice lokalne samouprave da podnesu prijavu na Javni poziv i na taj način prikažu i promovišu primere dobre prakse u razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2021. godini.

Nagrada za pristupačnost nastala je kao izraz potrebe da se, u nastojanjima za postizanje inkluzivnijeg društva u Srbiji, ukaže na iskorake pojedinaca i/ili institucija u kreiranju primera dobre prakse koji doprinose kvalitetu života, služe kao model, inspiracija i ideja za sve i kao takvi su veoma značajni za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.  Istovremeno, nagrada ima za cilj da kontinuirano utiče na podizanje  svesti i pošalje snažnu poruku o važnosti pristupačnosti, promovisanju principa Dizajn za sve i kreiranju okruženja i usluga koje mogu koristiti svi građani i građanke, odnosno inkluzivnog okruženja pristupačnog svima.

Prijave na konkurs se mogu slati do 05.06.2022. godine. 

Prijave, sa propratnom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Zaštitnik građana, Beograd, Deligradska br. 16, sa naznakom „Za javni poziv za dodelu nagrada”, kao i putem elektronske pošte na adresu pristupacnost@zastitnik.rs . Za sva eventualna pitanja jedinice lokalne samouprave se mogu obratiti Zaštitniku građana putem navedene elektronske pošte, ili na broj telefona 011/2068-180.

Javni poziv 2022.

Prijavni formular 2022.