Konkursi

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru projekta “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan"

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) udružili su snage za rad na projektu “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da neguje interkulturni dijalog i da pojača društveni i ekonomski uticaj kulturnog  i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu. 

Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru projekta CC4WBs organizovani su u sledeće četiri tematske oblasti:

  1. unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;
  2. mobilnost umetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza;
  3. regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;
  4. zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa za održivi razvoj.

Javni pozivi su sada otvoreni, i organizacije i pojedinci su pozvani da pošalju svoje predloge u sklopu gorenavedenih oblasti i u skladu sa uslovima navedenim u nastavku teksta.

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za organizacije i institucije

Ovaj javni poziv obuhvata četiri tematske oblasti, a podnosioci predloga projekata biraju na koju će se od njih fokusirati. Molimo da pročitate Smernice za podnošenje projekata u svrhu detaljnijeg informisanja o svakoj tematskoj oblasti.

Osnovne informacije

Ko može da se prijavi: Organizacije civilnog društva i javne institucije iz država Zapadnog Balkana koje nisu članice EU.

Mogućnosti: Grant finansiranje do 80.000 EUR po projektu.

Trajanje: Predloženi projekti mogu trajati od 3 do 18 meseci.

Krajnji rok za podnošenje projekata: 31. mart 2023. godine, u 17 časova, po srednjoevropskom vremenu.

Više informacija na linku https://www.britishcouncil.rs/programmes/arts/culture-and-creativity-for-the-western-balkans/open-calls