Konkursi

KONKURS ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE O PRAKSI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI "DRUGAČIJE OD DRUGIH"

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija" koji finansira Kraljevina Švedska

raspisuje

   Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „DRUGAČIJE OD DRUGIH"

  • Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
  • Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2013. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: evro integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou
  • I ukoliko ste o ovim temama izveštavali drugačije od drugih

Prijavite se na naš konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Šta želimo da postignemo ovim konkursom?

Naš cilj je da istaknemo važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a u cilju daljeg poboljšanja rada lokalnih administracija i unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima.

Koje su teme konkursa?

  • Evropske integracije na lokalnom nivou
  • Zaštita životne sredine na lokalnom nivou
  • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
  • Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

U kojim kategorijama dodeljujemo nagrade?

U okviru konkursa „Drugačije od drugih" dodeljujemo ukupno osam nagrada. Četiri nagrade - po jedna za svaku od navedenih tema biće dodeljene medijima sa  nacionalnom/regionalnom pokrivenošću, a četiri nagrade - lokalnim medijima. 

Na koji način se možete prijaviti na konkurs?

Pošaljite nam objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:

  • štampani prilozi - u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora)
  • elektronski - radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora)
  • onlajn - print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora)

ADRESA na koju treba dostaviti materijal:
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - Služba za informisanje
Makedonska 22/VIII,  11 OOO Beograd
sa naznakom - IZBOR ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE

ili

elektronskim putem na: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Kako ćemo oceniti ko je najbolji?

Ocenu o najboljim medijskim prilozima na tražene teme prepustićemo nezavisnom žiriju koji čine iskusni urednici i novinari vodećih redakcija.

A nagrade su?

Autore najboljih priloga nagradićemo tablet računarima.

Nagrađeni prilozi biće predstavljeni na finalnom skupu u novembru 2013. godine.

Za dodatna pitanja...

Služba za informisanje SKGO, 011/3223-446, e-mail: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Naši medijski prijatelji: