Opšti kontakt podaci SKGO

­
Đorđe Staničić
 • Generalni sekretar SKGO
 • Phone: +381 11 3223 446
Nikola Tarbuk
 • Zamenik generalnog sekretara za zastupanje
 • Phone: +381 11 735 7903
 • Email: nikola.tarbuk@skgo.org
Ivan Milivojević
 • Zamenik generalnog sekretara za usluge
 • Phone: +381 11 735 7904
 • Email: ivan.milivojevic@skgo.org
Darinka Sibinović
 • sekretarica generalnog sekretara
 • Phone: +381 735 7900
 • Email: darinka.sibinovic@skgo.org
Ana Ilić
 • stručna saradnica u Kabinetu
 • Phone: +381 11 735 7901
 • Email: ana.ilic@skgo.org
Maja Stojanović Kerić
 • pravna savetnica
 • Phone: +381 11 735 7935
 • Email: maja.stojanovic@skgo.org
Novak Gajić
 • savetnik za programsku politiku i dobro upravljanje
 • Phone: +381 11 735 7952
 • Email: novak.gajić@skgo.org
Milena Vojinović
 • savetnica za organizaciju i koordinaciju
 • Phone: +381 11 735 7930
 • Email: milena.vojinovic@skgo.org
Marko Tomašević
 • šef Odeljenja
 • Phone: +381 11 735 7936
 • Email: marko.tomasevic@skgo.org
Nataša Okilj
 • savetnica za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
 • Phone: +381 11 735 7956
 • Email: natasa.okilj@skgo.org
Edi Majstorović
 • savetnik za upravu i ljudske resurse
 • Phone: +381 11 735 7932
 • Email: edi.majstorovic@skgo.org
Miloš Mucok
 • savetnik za upravu i ljudske resurse
 • Phone: +381 11 7357969
 • Email: milos.mucok@skgo.org
Miodrag Gluščević
 • šef Odeljenja
 • Phone: +381 11 735 7908
 • Email: miodrag.gluscevic@skgo.org
Klara Danilović
 • savetnica za urbanizam, stanovanje i izgradnju
 • Phone: +381 11 735 7906
 • Email: klara.danilovic@skgo.org
Ljubinka Kaluđerović
 • savetnica za zaštitu životne sredine
 • Phone: +381 11 735 7907
 • Email: ljubinka.kaludjerovic@skgo.org
Jana Pavlović
 • stručna saradnica
 • Phone: +381 11 735 7909
 • Email: jana.pavlovic@skgo.org
Dunja Naić
 • savetnica za lokalne finansije
 • Phone: +381 11 735 7939
 • Email: dunja.naic@skgo.org
Slađana Grujić
 • savetnica za ekonomsku politiku i ruralni razvoj
 • Phone: +381 11 735 7913
 • Email: sladjana.grujic@skgo.org
Ružica Aranđelović Ilić
 • savetnica za upravljanje javnom svojinom
 • Email: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org
Marko Tešić
 • saradnik za upravljanje imovinom
 • Phone: +381 11 735 7938
 • Email: marko.tesic@skgo.org
Dr Jasmina Tanasić
 • šefica Odeljenja
 • Phone: +381 11 735 7957
 • Email: jasmina.tanasic@skgo.org
Maja Knežević Romčević
 • savetnica za obrazovanje, omladinu i sport
 • Phone: +381 11 735 79 58
 • Email: maja.knezevic@skgo.org
MIrjana Komnenović
 • savetnica za socijalnu zaštitu
 • Phone: +381 (11) 73 57 969
 • Email: mirjana.komnenovic@skgo.org
Milena Radomirović
 • savetnica za planiranje i projekte / menadžerka programa Exchange 5
 • Phone: +381 11 735 7940
 • Email: milena.radomirovic@skgo.org
Aleksandar Popović
 • savetnik za usluge / menadžer projekta Inicijativa za inkluziju
 • Phone: +381 11 735 7925
 • Email: aleksandar.popovic@skgo.org
Nina Nikolić
 • koordinatorka Centra za obuku
 • Phone: +381 11 735 7933
 • Email: nina.nikolic@skgo.org
Jelena Mihajlović Tanasijević
 • koordinatorka Centra za obuku/koordinatorka tematske oblasti unapređenje poslovnog okruženja
 • Phone: +381 11 735 7914
 • Email: jelena.mihajlovic@skgo.org
Darko Drndić
 • menadžer Savetodavnog centra
 • Phone: +381 11 735 7951
 • Email: darko.drndic@skgo.org
Nina Čehov
 • koordinatorka Mreže lokalnih poverenika
 • Phone: +381 11 735 7941
 • Email: nina.cehov@skgo.org
Vladimir Zafirović
 • Program Exchange 5, koordinator Komponente 1
 • Phone: +381 11 735 7942
 • Email: vladimir.zafirovic@skgo.org
Ljiljana Jovanović
 • Program Exchange 5, savetnik na programu
 • Phone: +381 11 735 7943
 • Email: ljiljana.jovanovic@skgo.org
Aleksandar Marinković
 • Program Exchange 5, koordinator za strateško planiranje i programsko budžetiranje
 • Phone: +381 11 735 7945
 • Email: aleksandar.marinkovic@skgo.org
Mirjana Knežević Panajotu
 • Program Exchange 5, savetnica za programsko budžetiranje
 • Phone: +381 11 735 7947
 • Email: mirjana.knezevic@skgo.org
Nedeljko Ćurić
 • Program Exchange 5, savetnik za programsko budžetiranje/SLAP menadžer
 • Phone: +381 11 735 7946
 • Email: nedeljko.curic@skgo.org
Danijela Počuča
 • Program “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, saradnica na projektu
 • Phone: +381 11 735 7944
 • Email: danijela.pocuca@skgo.org
Igor Pucarević
 • Projekat “Dobro upravljanje”, koordinator komponente
 • Phone: +381 11 735 7954
 • Email: igor.pucarevic@skgo.org
Andrea Gudurić Janjušević
 • Projekat “Dobro upravljanje”, savetnica na projektu
 • Phone: +381 11 735 7931
 • Email: andrea.guduric@skgo.org
Marija Lukić
 • Projekat “Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”, menadžerka projekta
 • Phone: +381 11 735 7937
 • Email: marija.lukic@skgo.org
Nikola Todosijević
 • Projekat “Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”, administrativni saradnik
 • Phone: +381 11 735 7918
 • Email: nikola.todosijevic@skgo.org
Natalija Matunović Milošević
 • Program “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, menadžerka projekta
 • Phone: +381 11 735 7960
 • Email: natalija.matunovic@skgo.org
Dejan Marković
 • Program “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, koordinator Komponente 1
 • Phone: +381 11 735 7961
 • Email: dejan.markovic@skgo.org
Sonja Cvetićanin
 • Program “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, koordinatorka Komponente 2
 • Phone: +381 11 735 7962
 • Email: sonja.cveticanin@skgo.org
Igor Miščević
 • Program “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, koordinator Komponente 3
 • Phone: +381 11 735 7963
 • Email: igor.miscevic@skgo.org
Dušan Jovanović
 • Program “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, savetnik na projektu
 • Phone: +381 11 735 7965
 • Email: dusan.jovanovic@skgo.org
Jelena Zec
 • Program “Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, programska savetnica
 • Phone: +381 11 735 7964
 • Email: jelena.zec@skgo.org
Miloš Alavanja
 • Program "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", administrativni saradnik
 • Phone: +381 11 735 7953
 • Email: milos.alavanja@skgo.org
Anita Popović
 • Program "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", saradnica na projektu
 • Phone: +381 11 735 7915
 • Email: anita.popovic@skgo.org
Tatjana Dokić
 • Program "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", programska savetnica na Komponenti 2
 • Phone: +381 11 7357966
 • Email: tatjana.dokic@skgo.org
Ana Jerosimić
 • Projekat “Dobro upravljanje”, koordinatorka komponente
 • Phone: +381 11 735 7959
 • Email: ana.jerosimic@skgo.org
Milica Jovičić
 • Koordinatorka projekta/Projekat "Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave"
 • Phone: +381 11 7357939
 • Email: milica.jovicic@skgo.org
Aleksandra Vukmirović
 • šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju
 • Phone: +381 11 735 7927
 • Email: aleksandra.vukmirovic@skgo.org
Boško Nenadović
 • koordinator Mreže znanja NALAS
 • Phone: +381 11 735 7929
 • Email: bosko.nenadovic@skgo.org
Slobodan Milivojević
 • koordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Program "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza"
 • Phone: +381 11 735 7928
 • Email: slobodan.milivojevic@skgo.org
Vladimir Jovanović
 • šef Službe za informisanje; Menadžer programa Podrška lokalnim samoupravama u srbiji na putu pridruživanja EU: unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije
 • Phone: +381 11 735 7910
 • Email: vladimir.jovanovic@skgo.org
Željko Krnetić
 • savetnik za informisanje, komunikacije i medije
 • Phone: +381 11 735 7911
 • Phone 2: +381 64 870 33 52
 • Email: zeljko.krnetic@skgo.org
Miloš Obradović
 • savetnik za informisanje, komunikacije i medije
 • Phone: +381 11 735 7912
 • Phone 2: +381 64 870 33 54
 • Email: milos.obradovic@skgo.org
Branka Živković
 • prevodilac, lektor i administrator baza podataka
 • Phone: +381 11 735 7948
Tanja Cvetkov
 • šefica Službe
 • Phone: +381 11 735 7920
 • Email: tanja.cvetkov@skgo.org
Rajna Todosijević
 • šefica računovodstva
 • Phone: +381 11 735 7919
 • Email: rajna.todosijevic@skgo.org
Ivana Baltić
 • finansijska menadžerka projekta
 • Phone: +381 11 735 7921
 • Email: ivana.baltic@skgo.org
Ranka Ćuk
 • finansijska menadžerka projekta
 • Phone: +381 11 735 7916
 • Email: ranka.cuk@skgo.org
Jelena Gavrilovski
 • finansijska saradnica - blagajnica
 • Phone: +381 11 735 7917
 • Email: jelena.gavrilovski@skgo.org
Slavica Čpajak
 • šefica Službe
 • Phone: +381 11 735 7922
 • Email: slavica.cpajak@skgo.org
Marija Cvijović
 • administrativna saradnica
 • Phone: +381 11 735 7924
 • Email: marija.cvijovic@skgo.org
Srećko Jovančević
 • sistem administrator
 • Phone: +381 11 735 7950
 • Email: srecko.jovancevic@skgo.org
Aleksandar Marković
 • webmaster i dizajner
 • Phone: +381 11 735 7949
 • Email: aleksandar.markovic@skgo.org
Gina Bojčić
 • tehnička saradnica
 • Phone: +381 11 735 7926
 • Email: gina.bojcic@skgo.org
Aleksandar Stanković
 • vozač/koordinator voznog parka
 • Phone: +381 11 735 7967
 • Email: aleksandar.stankovic@skgo.org
Marko Mirković
 • vozač/ekonom
 • Phone: +381 11 735 7968
 • Email: marko.mirkovic@skgo.org
Vitomir Alavanja
 • domar/magacioner