Modeli akata

Modeli akata za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja

Preuzmi datoteku

Model poslovnika skupštine opštine

Preuzmi datoteku

Rešavanje statusa direkcija, model ugovora - spajanje

Preuzmi datoteku

Rešavanje statusa direkcija, model ugovora - pripajanje

Preuzmi datoteku