Mreža načelnika uprava gradova i opština i uprava gradskih opština

Mreža načelnika gradova i opština i uprava gradskih opština je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja primene propisa i međusobne razmene znanja i iskustava najviših rukovodioca iz lokalne uprave.

Članovi Mreže su načelnici uprava gradova i opština i gradskih opština koje imaju upravu kao jedinstveni organ i načelnici uprava zaduženih za opšte poslove i gradovima i opštinama koje imaju više uprava.

U okviru svog delokruga Mreža načelnika gradova i opština i uprava gradskih opština između ostalog:

  • razmatra pitanja konkretne primene nacionalnih propisa i definiše predloge prema organima SKGO za reformu i unapređenje propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja lokalne samouprave i rada lokalne uprave, posebno sistemskih propisa (lokalnu samoupravu, teritorijalnu organizaciju, lokalne izbore, lokalnu administraciju i dr.) i propisa koji uređuju poslove opšte uprave (matične knjige, prava građana, pravna zaštita JLS, i dr.);
  • razmatra pitanja unapređenja formalnog i sadržinskog kvaliteta lokalnih propisa i po potrebi predloge Modela lokalnih propisa koje priprema SKGO i daje mišljenja o njihovoj formi i sadržaju;
  • predstavlja platformu za razmenu mišljenja i informacija između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima i oblastima koje pokriva Mreža;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže u organizovanju i obavljanju poslova lokalne uprave;
  • predstavlja mehanizam praćenja i prikupljanja informacija ili podataka iz specifičnih oblasti delokruga Mreže.

 Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

 Koordinator Mreže