Mreža za mlade

Mreža za mlade je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja primene propisa, međusobne razmene znanja i iskustava zaposlenih u lokalnim samoupravama koji se bave omladinskom politikom.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima koji su u vezi sa omladinskom politikom, pre svega zaposleni u kancelarijama za mlade, kao i članovi radnih tela tj. predstavnici mehanizama za razvoj omladinske politike u lokalnoj zajednici.

U okviru svog delokruga Mreža za mlade je zadužena da:

  • razmatra pitanja konkretne primene međunarodnih i nacionalnih propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja omladinske politike;
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika insitucionalne podrške, daje predloge i modele u cilju unapređenja rada zaposlenih u oblasti omladinske  politike;
  • razmatra pitanja uvođenja, unapređenja i sprovođenja lokalnih politika sa aspekta mera i programa koje sprovode JLS, a kojima se unapređuje kvalitetih života mladih u lokalnoj zajednici;
  • razmenjuje mišljenja i informacije između predstavnika lokalne samouprave, pokrajinskih i nacionalnih organa koji za cilj imaju aktivnosti pružanja podrške mladima radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života;
  • razmenjuje iskustva, znanja i najbolje prakse u cilju uspostavljanja standardizacije prakse koja na adekvatan način odgovara na potrebe lokalne zajednice prilikom kreiranja lokalnih omladinskih politika, njihovoj primeni i praćenju;
  • prati i prikuplja informacije i podatke iz specifičnih oblasti delokruga Mreže za mlade.

 Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

 Koordinator Mreže