Odbor za ekonomski razvoj

  • Štampaj

ODBOR ZA EKONOMSKI RAZVOJ nadležan je za pitanja - lokalnog ekonomskog razvoja ( uključujući instrumente i mehanizme podsticanja LER-a), strateškog planiranja, turizma, ugostiteljstva, zanatstva, trgovine, zadrugarstva, opšteg sistema javno privatnih partnerstava i koncesija, poljoprivrede i ruralnog razvoja, definisanjem politika prilagođavanja obrazovanja potrebama tržišta rada i zapošljavanja, unapređenjem poslovnog ambijenta na lokalnom nivou, međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i druga pitanja iz delokruga koje pokriva Odbor.

Sekretarka Odbora: Slađana Grujić

Predsedava opština Ćuprija