Biblioteka


Procena statusa elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Istraživanje Zadovoljstvo građana kvalitetom zivota u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava

Preuzmi

Izveštaj o radu SKGO za 2019. godinu

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi