Dogadjaji

Niš - Radionica „Razmena iskustava u oblasti administrativne efikasnos...

Pročitaj više

Beograd - Radionica „Razmena iskustava u oblasti administrativne efika...

Pročitaj više

Subotica – Obuka „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“

Pročitaj više

Novi Sad – Obuka „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“

Pročitaj više

Radionica: Prevencija i borba protiv korupcije (Novi Sad)

Pročitaj više

46. SKUPŠTINA SKGO

Pročitaj više