Vesti

Primeri dobre prakse u oblasti unapređenja administrativne efikasnosti...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Unapređenje admi...

Pročitaj više

Obezbeđena zaštitna oprema za 19 gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom...

Pročitaj više

ODLOŽENI SKUPOVI I OBUKE SKGO

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom pro...

Pročitaj više

Serija regionalnih obuka "Javne nabavke u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27. februara do 10. ap...

Pročitaj više

Održane radionice o razmeni iskustva u oblasti administrativne efikasn...

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) organizov...

Pročitaj više

Interni portal gradske uprave Vranja počeo sa radom

Kako omogućiti efikasnu razmenu informacija u gradskoj upravi? Kako najbrže saku...

Pročitaj više