Biblioteka


Planiranje ciklusa stručnog usavršavanja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Izveštaj o radu SKGO za 2019. godinu

Preuzmi

Priručnik o ocenjivanju službenika u LS

Preuzmi