Projekti

Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije

SKGO je u  martu 2019. godine otpočela realizaciju aktivnosti u okviru projekta...

Pročitaj više

Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u ci...

Projekat predstavlja deo šireg, sveobuhvatnijeg programa lokalnog razvoja u 5 je...

Pročitaj više

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II fa...

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“ je nas...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO – treća faza

Projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO uz podr...

Pročitaj više

Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Projekat ima za cilj da obezbedi podršku lokalnim samoupra...

Pročitaj više

Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluzij...

Program IPA 2016 "EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica...

Pročitaj više