Projekti

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II fa...

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“ je nas...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO – treća faza

Projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO uz podr...

Pročitaj više

Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Projekat ima za cilj da obezbedi podršku lokalnim samoupra...

Pročitaj više

Inicijativa za inkluziju

Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokaln...

Pročitaj više

Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluzij...

Program IPA 2016 "EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica...

Pročitaj više

Bioenergetska sela (BioVill) – Povećenje tržišnog učešća obnovljive bi...

Cilj projekta BioVill je da prilagodi i prenese iskustva stečena u zemljama u ko...

Pročitaj više