Projekti

Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i UNICEF u okviru partnerskog p...

Pročitaj više

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama u...

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključi...

Pročitaj više

Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu

Program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ je četvorogodišnj...

Pročitaj više

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivo...

Projekat „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom...

Pročitaj više

Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou

Projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ finansira Vlada Šve...

Pročitaj više

Be.CULTOUR

Beyond CULtural TOURism: Human-Centred Innovations for Sustainable...

Pročitaj više