Projekti

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama u...

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključi...

Pročitaj više

Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou

Projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ finansira Vlada Šve...

Pročitaj više

Be.CULTOUR

Beyond CULtural TOURism: Human-Centred Innovations for Sustainable...

Pročitaj više

Program EU Exchange 6

Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kont...

Pročitaj više

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“ ima za cilj da ojača svest školsk...

Pročitaj više

Inicijativa za inkluziju faza 3

Inicijativu za inkluziju Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  sa...

Pročitaj više