Projekti

Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou

Projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ finansira Vlada Šve...

Pročitaj više

Be.CULTOUR

Beyond CULtural TOURism: Human-Centred Innovations for Sustainable...

Pročitaj više

Program EU Exchange 6

Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kont...

Pročitaj više

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“ ima za cilj da ojača svest školsk...

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podr...

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih...

Pročitaj više

Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa „Ne ...

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  Srbije...

Pročitaj više