Projekti

SKGO Mreža za romska pitanja – Unapređenje uloge koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji – prva faza

Projekat je doprineo izgradnji kapaciteta koordinatora za romska i promociji značaja njihove uloge kao oficira za vezu između lokalne uprave i lokalne Romske zajednice. Tokom realizacije projekta u 10 pilot lokalnih samouprava (GO Voždovac (Beograd); Lajkovac; Paraćin; GO Kostolac (Požarevac); GO Palilula (Niš); Svilajnac; Šabac; Požega; Subotica; Bor) izabrani su koordinatori za romska pitanja na period od 6 meseci (jun -novembar 2015.) i ova grupa je prošla prošao kroz dve obuke. SKGO Mreža za romska pitanja formirana je 2. juna 2015. Dok je prvi sastanak Mreže organizovan 20. oktobra, 2015.okupivši predstavnike lokalnih samouprava zadužene da prate pitanja inkluzije Roma, kao i predstavnike relevatnih ministarstava i insitutcija. Organizovana su dva stručna skupa (peer reviews) u cilju razmene mišljenja i prikupljanja releavtnih informacija za pripremu Vodiča za koordinatore za romska pitanja čiji je nacrt predstavljen na prvom sastanku relevantnih aktera održanog 10. novembra 2015. godine.