Projekti

eObuka Azil i migracije

eObuka Azil i migracije koju je SKGO organizovala u saradnji sa Grupom 484, trajala je deset nedelja, od 3. marta do 13. maja 2016. godine i uspešno je završilo 97 polaznika koji su na kraju obuke dobili sertifikate.
Tokom desetonedeljne obuke, učesnici su se bavili sledećim temama:

  • Uvod u migracije
  • Uvod u izbegličko pravo -Univerzalni i regionalni pravni okvir( Savet Evrope)
  • Uvod u izbegličko pravo - Regionalni pravni okvir (Evopska unija)
  • Institucionalni i pravni okvir Republike Srbije u oblasti upravljanja migracijama
  • Rad Radne grupe za mešovite migracijske tokove i aktivnosti na terenu
  • Trenutna izbegličko- migracijska kriza u Republici Srbiji i regionu
  • Ranjive kategorije migranata
  • Readmisija državljana trećih država i lica bez državljanstva
  • Sistem azila u Republici Srbiji
  • Integracija izbeglica i migranata

Kontakt osoba: Nina Nikolić (nina.nikolic@skgo.org )